Kampanya özelliğinin kullanılması durumunda uygulanan kampanyalar, özellikleri, tarih ve uygulama şekilleri Kampanya Kartları ile kaydedilir. Kampanya kartlarında uygulanacak indirim ve promosyonların yanında, masraflar da kaydedilir ve stok işlemlerine uygulanır. Bu satınalma koşul ve uygulamaları bir mal veya hizmet kalemine uygulanabildiği gibi fatura geneline de uygulanabilir. Satınalma kampanyaları Ana Kayıtlar / Tanımlar program bölümünde Satınalma Kampanyaları menüsü altında yer alır. Kampanya tanımları üzerinde yapılacak işlemler için ilgili simgeler ya da F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan seçenekler kullanılır.

Ekle

Kampanya kartı eklemek için kullanılır.

Değiştir

Kart bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.

Çıkar

Tanımlı kartını silmek için kullanılır. Statüsü "Kullanımda" olan indirim kartları silinemez.

İncele

Kart bilgilerini incelemek için kullanılır.

Kopyala

Kart bilgilerini yeni bir karta kopyalamak için kullanılır.

Ek Bilgi Formları

Logo Object Designer ile satınalma kampanya kartları için kullanıcı tarafından tanımlanan ek alanları görüntülemek için kullanılır.

Toplu Kayıt Çıkar

Seçilen tanımların toplu olarak silinmesinde kullanılır.

Ara

Satınalma kampanya kartları listesinde, kod ya da açıklaması verilen karta ulaşmak için kullanılır.

Filtrele

Satınalma kampanya kartları listesinde verilen filtre koşullarına uygun olan kartları listelemek için kullanılır.

Kayıt Bilgisi

Kart kayıt bilgilerini görüntüler.

Kayıt Sayısı

Kayıtlı toplam kart sayısını görüntüler.

Güncelle

Satınalma kampanya kartları listesini güncellemek için kullanılır.

Öndeğerlere Dön

Kart listesinin programda tanımlı ölçütlerde görüntülenmesi için kullanılır.

Kısayol Oluştur

Satınalma kampanyası ve/veya satınalma kampanyaları listesi için kısayol oluşturma işlemlerinde kullanılır.

Kısayol Gönder 

Satınalma kampanyası ve/veya satınalma kampanyaları listesi için oluşturulan kısayolu ilgili kullanıcılara göndermek için kullanılır.