Firmadaki satış elemanlarına ait bilgiler ayrı ayrı açılan kartlarda tutulur. Satış elemanları, satış pozisyon tanımları ile ilişkilendirilerek gruplanır. Satış hedefleri her satış elemanı için ayrı belirlenir. Satış raporları, her satış elemanı için ayrı alınabileceği gibi grup bazında da alınır.

Satış elemanı tanımları ile yalnızca satış yapan elemanlar değil tahsilat ve dağıtım yapan elemanlar da kaydedilir. Bir başka deyişle firmanın satış ve ödeme takip organizasyonu ile ilgili tüm elemanlar tanımlanır.

Satış elemanları, Ana Kayıtlar/Tanımlar menüsü altında yer alan Satıcılar seçeneği ile tanımlanır.

AlanAçıklama

Ekle

Yeni satış elemanı tanımlamak için kullanılır.

Değiştir

Kart bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.

Çıkar

Tanımlı kartı silmek için kullanılır. Statüsü kullanım dışı olan kartlar silinebilir.

İncele

Kart bilgilerini incelemek için kullanılır.

Kopyala

Kart bilgilerini yeni bir karta kopyalamak için kullanılır.

Toplu Kayıt Çıkar

Seçilen tanımların toplu olarak silinmesinde kullanılır.

Kayıt Bilgisi

Kayıt bilgilerini görüntüler.

Kayıt Sayısı

Satış Elemanları listesinde kayıtlı satış elemanı sayısını türlerine göre ve toplam olarak görüntüler.

Güncelle

Satış Elemanları listesini güncellemek için kullanılır.

Öndeğerlere Dön

Satış Elemanları liste penceresini programda tanımlı ölçütlerde görüntülemek için kullanılır.

Kısayol Oluştur

Masraf tanımı ve/veya Satınalma/Satış Masrafları Listesi için kısayol oluşturma işlemlerinde kullanılır.

Kısayol Gönder

Masraf tanımı ve/veya Satınalma/Satış Masrafları Listesi için oluşturulan kısayolu ilgili kullanıcılara göndermek için kullanılır.


Satış Elemanı (Plasiyer) Kart Bilgileri

Satıcı bilgilerini kaydetmek için satış elemanları listesinde "Ekle" seçeneği kullanılır. Satıcı tanım penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır:

Kod: Satış elemanı kodudur. Satış ve satıcı takip sisteminde her eleman bir kod verilerek kaydedilir. Kodlama yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Açıklama: Satış elemanın adı ya da açıklayıcı bilgisidir. Açıklama da önemli bir alan olmasına karşın açılan kartların açıklaması olmak zorunda değildir. Farklı tanımlar için aynı açıklama bilgisi kullanılabilir. Ancak arama, sıralama vb. işlemler açıklama bilgisine göre de yoğun bir şekilde yapılabileceğinden, kartlar satış elemanı açıklamasının ilk on karakterine göre de sıralıdır. Bu nedenle satış elemanı kodunda olduğu gibi açıklamasının da ilk on karakterinin ayırt edici bilgi taşıması raporlama için yararlıdır.

Özel Kod: Satış elemanlarını gruplamak amacıyla kullanılan kodlama alanıdır. Özel kod satış elemanı kartlarını kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır.

Yetki Kodu: Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının ulaşabileceği ve işlem yapabileceği kartlar belirlenmelidir. Daha sonra, her yetki grubunun kullanabileceği kart gruplarına farklı yetki kodları verilmelidir. Yetki kodu alanında verilen bilgiye göre kart bazında şifreleme yapılır. Karta yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır.

Pozisyon: Satış elemanının pozisyonunun belirlendiği alandır. Tanımlı pozisyon kodları listelenir ve seçim yapılır.

Statü: Satış elemanı kartının fiş ya da faturalarda kullanılıp kullanılmayacağının belirtildiği alandır. "Kullanımda" ve "Kullanım Dışı" olmak üzere iki seçeneklidir. "Kullanımda" seçimi yapıldığında tanım kartı aktif durumdadır ve fiş/faturalarda kullanılır. "Kullanım Dışı" seçiminde ise pasif durumdadır ve fiş/faturalarda kullanılamaz.

Satış ve satıcı takip sisteminde satış elemanı ile cari hesap bağlantısı kurularak hangi cari hesaplara ait satış işlemlerinin yapılacağı belirlenir, kontroller konarak satıcı kodu verilmeden fiş kaydedilmesi önlenir.