Satınalma ve satış işlemleri sırasında firmaların uyguladığı indirimler fatura üzerine kaydedilir. Bu indirimler bir mal veya hizmet kalemine uygulanabildiği gibi fatura geneline de uygulanabilir. Programda, bir mal veya hizmet kalemine uygulanan indirim satır indirimi ve fatura/fiş geneli için geçerli indirime genel indirim adı verilir.

İndirimler "%" veya tutar olarak sipariş, irsaliye veya fatura üzerine yazılabilir.

Mal alım ve satışlarında stok fişleri ile faturalara uygulanacak indirimler Ana Kayıtlar / Tanımlar bölümünde yer alan Satınalma İndirimleri ve Satış İndirimleri menü seçenekleri ile tanımlanır. Alış indirimleri listesinde kayıtlı indirim kartları listelenir. Kart ekleme, çıkarma, çoğaltma vb. işlemlerin tümü için satınalma indirimleri listesindeki seçenekler kullanılır. Satınalma/Satış indirimleri menü seçenekleri şunlardır:

AlanAçıklama

Ekle

İndirim tanımlamak için kullanılır.

Değiştir

Tanım bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.

Çıkar

İndirim tanımını silmek için kullanılır.

İncele

Tanım bilgilerini incelemek için kullanılır.

Kopyala

Tanım bilgilerini yeni bir karta kopyalamak için kullanılır.

Toplu Kayıt Çıkar

Seçilen tanımları toplu olarak çıkarmak için kullanılır.

Kayıt Bilgisi

Tanımın ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler.

Kayıt Sayısı

Kayıtlı toplam kart sayısını görüntüler.

Güncelle

İndirim kartları listesini son durumu ile görüntülemek için kullanılır.

Öndeğerlere Dön

Pencere boyutlarını programda tanımlı şekline dönüştürmek için kullanılır.

Kısayol Oluştur

İndirim tanımı ve/veya satınalma ve satış indirimleri listesi için kısayol oluşturma işlemlerinde kullanılır.

Kısayol Gönder

İndirim tanımı ve/veya satınalma ve satış indirimleri listesi için oluşturulan kısayolu ilgili kullanıcılara göndermek için kullanılır.