Müstahsil işlemlerinde, müstahsil makbuzu kesilirken geçerli olacak parametreler Diğer İşlemler program bölümünde yer alan Müstahsil Parametreleri seçeneği ile kaydedilir. Parametre değerlerinde olabilecek değişiklikler ilgili alanlarda yapılır. Burada girilen değerler müstahsil makbuzlarına öndeğer olarak aktarılır. Böylece her yeni makbuz girişinde değerleri yeniden girmek gerekmez. Değerler "%" olarak girilir.
Makbuz kesilirken bu parametre değerlerinde değişiklik yapmak gerekirse yapılabilir.

Alıcı firma zorunlu olarak SSDF ve Stopaj raporu vermek zorundadır.

Üretilen malın durumuna göre farklı stopaj değerleri söz konusudur. Komisyon, komisyon KDV ve borsa değerleri aracılı alımlarda geçerlidir. Bağ Kur Kesintisi alanına ise kesinti yüzdesi girilir.

Firmalar belirtilen yüzdeler oranında müstahsilden yaptığı kesintileri bir rapor düzenleyerek hem ilgili kuruma hem de müstahsile vermek zorundadır.