Grup ve kullanıcı düzeyinde kullanım yetkisi belirlenir, yetkiye göre kişilerin programı ya da programın belli bölümlerini kullanması sağlanır. Aynı zamanda programda yapılan tüm işlemlerde (kartların açılması, fiş girişi vb.) kullanıcıların yalnızca bazı işlemleri yapması isteniyorsa kart ve işlem bazında şifreleme yapmak ve kullanıcılara göre işlemleri gruplamak da mümkündür. Birden fazla firma bilgilerinin izlenmesi durumunda her firmaya ait işlemlerin kimler tarafından yapılacağı yine grup ve/veya kullanıcı düzeyinde her firma için ayrı ayrı belirlenir. Özetlemek gerekirse yetkilendirme; firmalar, program bölümleri ve menüler için ve yetki kodu kullanarak kayıtlar için yapılır. Böylece Ticari Sistem içinde yapılabilecek işlemlerin tümü kayıt bazında kısıtlanabildiği gibi program bölümü ve/veya menülere göre de kısıtlanabilmektedir.

Şifresini vererek programa giren kullanıcı yalnızca yetkisi dahilinde olan işlemleri yapabilecek ve yalnızca yetkili olduğu program bölümleri ve menü seçenekleri ile çalışacak ve yalnızca yetkili olduğu kayıtlar üzerinde işlem yapabilecektir.

Yetki kodu, belli kartlar veya işlemlerin girişini, değiştirilmesini, incelenmesini veya kullanılmasını kısıtlamak için kullanılır. Program bölümlerinde açılan kartlar ve işlemlerde kullanılan fişler için ayrı ayrı verilir.

Yetki Kodları penceresinden, kodların geçerli olacağı kayıtlar belirlenir ve yetki kodları verilir.

Kullanıcıların hangi yetki kodlarını kullanacağı ise Ana Kayıtlar program bölümünde Tanımlar menüsü altında yer alan Yetki Kodları seçeneği ile belirlenir.

Her program bölümünde açılan kartlar ve yapılan işlemler için yetki kodu tanımı ayrı ayrı yapılır. Yetki kodlarının verileceği program bölümü seçildiğinde, yetki kodlarının verilmesinde kullanılacak seçenekler ekrana gelir.

Tanım penceresinin üst bölümünde, yetki kodlarının hangi kart ya da fiş için yapıldığını belirten yetki kodu tanım adı yer alır.

Tanım ekranından girilen bilgiler ise şunlardır:

Yetki Kodu: Kullanıcının kart ya da fiş üzerinde işlem yapmaya yetkili olacağı koddur. Burada verilen yetki koduna göre kullanıcı kayıtlar üzerinde işlem yapabilir.

Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, hangi kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının hangi kart ya da fişlere ulaşabileceği ve hangi tür işlemleri yapabileceği belirlenmelidir. Daha sonra, her yetki grubunun kullanabileceği fiş türlerine ve kartlara farklı yetki kodları verilmelidir.

Örneğin, iki tür malınız var. Bu iki grup malı A ve B olarak ayıralım. Bir grup kullanıcı A grubu malların, ikinci grup kullanıcı ise B grubu malların satın alma işlerini yürütüyor. Bu elemanların sadece satın almasından sorumlu oldukları malları işlemelerini ve kullanmalarını isterseniz, yetki kodlarına gereksiniminiz olacaktır. Yetki kodu kullanımı ile, A ve B grubu malların giriş ve kullanımı sadece ilgili grubun yetkisinde olacaktır. A grubu malları kullananlar B grubunu kullanamazlar.

Yetki kodu alanı Kullanıcı Tanımlı Raporlar bölümünde tanımlayacağınız raporlarda filtre veya kolon olarak da kullanılır. Programda standart tanımlı raporlarda da bilgileri yetki kodu bilgisine göre filtrelemek mümkündür.

Tanımı: Yetki kodu tanımı ya da açıklamasıdır.

Kayıt Sayısı: Eklenen kayıt sayısını toplam olarak gösteren alandır.

Yetki kodlarına göre kayıt bazında kullanıcı ya da grup yetkileri belirlenirken, seçilen kart ya da fiş için geçerli olacak yetki kodu belirlenir. Böylece kullanıcı ya da grup, burada verilen yetki koduna sahip kart ya da fişlere ulaşacak ve yalnızca bu kartlarla ilgili işlemleri yapabilecektir.

Aynı kayıt türü için birden fazla yetki kodu tanımlamak mümkündür. Bu yetki kodlarından öndeğer olarak kart ya da fişlere aktarılacak olanları da yine Yetki Kodu kolonunda belirlenir.

Kart ve Fişlerde Yetki Kodu Alanları

Kullanıcının işlem yapmaya yetkili olacağı kayıtlar, kart ya da fiş üzerinde Yetki Kodu alanında belirlenir. Grup ve kullanıcı yetkileri belirlenirken kullanıcının hangi yetki kodunu taşıyan işlemlere ulaşacağı da belirlenir. Kullanıcının aynı kart ya da işlem türü için birden fazla yetki koduna sahip olması durumunda, bu kodlardan hangisinin kart ya da fiş üzerindeki yetki kodu alanına otomatik olarak aktarılacağı yetkiler verilirken belirlenir. Eğer kullanıcı kart ya da işlem için birden fazla yetki koduna sahipse bu tanımlar listelenir. İlgili tanım seçilerek kart ya da fişe aktarılır.