Özel kodlar, kartları, fişleri ve fişlerde yer alan hareketleri gruplamakta kullanılır. Özel kodlar her program bölümünde yer alan kart ve işlemler için ayrı ayrı tanımlanır. Tanımlanan bu özel kodlara kart ve fişler üzerinden ulaşılır ve seçilerek ilgili alana aktarılır. Özel kodlara renk uygulanır, kartlar ve işlemler bu renklere göre ayrıştırılarak izlenir. 

Özel kodlar, Ana Kayıtlar program bölümünde/Tanımlar menüsü altında yer alan Özel Kodlar seçeneği ile tanımlanır. Her program bölümünde yapılacak özel kod tanımları, ilgili bölüm seçildiğinde ekrana gelen pencerede listelenir. Özel kod tanımları; Kartlar, Fişler ve Fiş Satırları için ayrı ayrı yapılır.

Özel kod tanım penceresinden kart, fiş ya da fiş satırlarında geçerli olacak özel kodlar kaydedilir. İstenen sayıda özel kod tanımı yapılabilir. Yapılan her tanım özel kod tanımları penceresinde satırlarda yer alır. Tanım penceresinin üst bölümünde, özel kodların hangi kart, fiş ya da işlem satırı için yapıldığını belirten özel kod tanım adı yer alır. Tanım penceresinde satırlarda girilen bilgiler ise şunlardır.

Özel Kod: Kartları, işlemleri ya da fişleri gruplamakta kullanılacak özel koddur.

Tanımı: Özel kod tanımı ya da açıklamasıdır.

Kayıt Sayısı: Eklenen kayıt sayısını toplam olarak gösteren alandır. 

Renk: Özel koda renk verilerek kart ya da fişler listelerde bu renklere göre gruplandırılarak izlenir. Özel kod tanım penceresinde İşlemler (sağ fare düğmesi) menüsünde yer alan Renk Seçimi seçeneği ile bu özel için geçerli olacak renk belirlenir.

Renklendirilen özel kod tanımları Malzeme (Sınıfı) ve Cari Hesap tanımlarında Özel Kod 1/2/3/4/5 alanlarında seçildiğinde, browserda satırın hangi özel koda göre listeleneceği Malzeme ve Finans Parametreleri'nde yer alan "Kart Browserlarında Listelenecek Özel Kod Seçeneği" parametre satırında belirlenir. 

Özel Kodlara Kart/Fiş ve Fiş Satırlarından Ulaşım 

Kart, fiş ve fiş satırlarında özel kod alanlarından tanımlı özel kodlar listelenir ve ilgili tanım seçilir. 

Yapılan işleme göre, özel kod alanında soru işareti tıklandığında ya da F10 tuşuna basıldığında o işlemle ilgili özel kodlar listelenir. Ticari Sistem Yönetimi bölümünde özel kod tanımlanmamışsa ekrana gelen mesajla kullanıcı uyarılır ve özel kod tanımının yapılması için onay istenir. Özel kod tanımlı ise seçilerek kart ya da fişe aktarılır. 

Eğer o kart, fiş ve fiş satırı için farklı bir özel kod tanımı yapılacaksa özel kodlar listesinde Tanımla seçeneği ile yeni tanım yapılır. Yeni özel kod ve açıklaması kaydedilir ve Seç düğmesi tıklanarak kart ya da fişe aktarılır.

Özel kodların raporlarda kullanımı 

Kart, fiş ya da fiş satırlarında girilen özel koda göre bilgiler filtrelenerek raporlanır. Tüm raporlarda özel koda göre filtreleme yapılır ve yalnızca belirlenecek özel kod bilgisine sahip bilgilerle raporlar alınır. Özel kod filtre satırlarında grup ya da aralık tanımı yapılarak istenen koşullar belirlenir. 

Kartların ve fişlerin özel koda göre sıralaması program tarafından yapılmaz. Yani kartlar kart özel koduna, fişler fiş özel koduna, ve fiş satırları hareket özel koduna göre sıralı değildir. Etkin raporlama için özel kodlar belirlerken firmadaki değişik rapor ihtiyaçları göz önüne alınmalıdır.