Mobil bilgilendirme, firma çalışanlarının eğitim ihtiyacı karşılamak için oluşturulmuş bir platformdur. Eğitim amacının dışında bayileri ve mobil çalışanları için bilgilendirme imkanı sağlayarak verimliliğin arttırılabileceği bir bilgilendirme aracıdır.

Bu bilgilendirme aracından yararlanacak Mobil Aboneler ve Mobil Abone Grupları ilgili seçeneklerle kaydedilir.

Mobil abone grupları ile tanımlanmış aboneler grup kartının satırlarına seçilerek abone grupları (Satış elemanları grubu, Bayi grubu vb.) belirlenir.