Fatura aktarım işleminde Fatura Eşleştirme Tabloları kullanılır. Fatura eşleştirme tablosu Turkcell'den gelen faturaların hangi  cari hesaba hangi hizmet kartıyla alınacağının belirlenmesi için oluşturulur.

Eşleştirme tabloları, Diğer İşlemler program bölümünde Turkcell Hizmetleri altında yer alan Fatura Eşleştirme Tablosu seçeneği ile kaydedilir. "Ekle" simgesi tıklanarak açılan kayıt penceresinden alınan ve verilen hizmetlere ait bilgiler ilgili sayfalarda girilir.

Açılan pencerede yer alan Kod ve Açıklama alanları eşleştirme tablosuna ait takip amaçlı sizin belirleyebileceğiniz kod ve açıklama alanlarıdır.

Fatura Cari Hesabı alanında ise gelen faturanın sistemde hangi cari hesaba kaydedileceği belirlenir.

Alınan hizmet fatura satırlarının hangi kayıtlardan oluşacağı şablon satırlarından belirtilir. KDV oranları girilen hizmet kartlarından hesaplanır. Bunun dışındaki vergi satırları ayrı bir hizmet kartı olarak değerlendirilir.

Faturalar proje ve işyeri bilgisine göre de aktarılabilir. Bunun için gerekli bilgiler satırlarda proje kodu ve işyeri kolonlarında belirtilir.

Alınan hizmet kartları bölümünde Hizmet Numaraları Bazında Giriş Yapılsın seçeneği işaretlenmişse her telefon numarası için ayrı bir hizmet kartı belirlenir.

Aynı şekilde vergi hizmet kartları için vergi oranları bazında da hizmet kartı tanımlanabilir.