Muhasebe hesapları ile kaydedilen bir hareket birden fazla masraf merkezi ile ilişkili olabilir. Örneğin bir firmanın toplu olarak yaptığı alımlar birden fazla bölümün ihtiyacını karşılamaya yönelik olabilir. Bu durumda, satınalma işleminin masraf merkezleri ile ilişkisi kurulur ve bu doğrultuda masraf merkezlerine dağılımı gerçekleştirilir.

Herhangi bir hesaba ait hareketin belirli dönemler için önceden belirlenmiş kurallar doğrultusunda masraf merkezlerine dağılımının yapılması proje kayıtları ile kaydedilir. Böylece, hesaplar arası kontroller sağlanır ve uygun raporlar alınır. Projenin bir diğer amacı da, uygulama içinde proje maliyetlerinin takibi ve böylelikle kontrolünün sağlanmasına yönelik veri girişleri ve raporlamanın yapılabilmesidir. Projeler, köprü, baraj inşaatı, gemi, fabrika yapımı ya da bilgisayar programı gibi yüksek maliyetli ve tamamlanması uzun süren işlerdir. Bu anlamda projelerin zamanlama, kalite ve maliyet açısından yoğun bir denetim altında tutulması gerekliliği açıktır. Bunun için herhangi bir masraf merkezinde katlanılan masrafın hangi proje için katlanıldığının sisteme tanıtılması ve bu bilgilerin düzenli olarak raporlanabilmesi önemlidir.

Tüm bu işlemler Genel Muhasebe program bölümünde Ana Kayıtlar menüsü altında yer alan Projeler seçeneği ile gerçekleştirilir. Projeler menü seçenekleri şunlardır:

Alan

Açıklama

Ekle

Yeni bir proje eklemek için kullanılır.

Değiştir

Proje tanımlarında değişiklik yapmak için kullanılır.

Çıkar

Proje tanımını silmek için kullanılır. Ancak dağıtım şablonları ile ilişkilendirilmiş proje tanımları silinemez.

İncele

Proje tanımını incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen proje tanım bilgilerinde değişiklik yapılamaz.

Kopyala

Seçilen proje bilgilerini bir başka projeye kopyalamak için kullanılır.

Kayıt Bilgileri

Projenin ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Tarihçe özelliği ile aynı zamanda tanım üzerinde işlem yapan tüm kullanıcı bilgileri incelenebilir.

Toplu Kayıt Çıkar

Seçilen kayıtları toplu olarak silmek için kullanılır.

Ara

İstenen özellikteki kayda ulaşmak için kullanılır.

Filtrele

Proje tanımları listesini, istenen özellikteki kayıtları içerecek şekilde görüntülemek için kullanılır.

Hesap Özeti

Seçilen proje tanımına ait tutarları aylık toplamlar halinde listeler.

Döviz Toplamları

Proje tanımının işlem dövizi üzerinden toplamlarını listeler.

Hareketler

Proje tanımına ait hareketleri verilen tarih ve filtre koşullarına göre listeler.

Ekstre

Proje tanımına ait hareketlerin borç, alacak ve bakiye toplamlarının işlem bilgileri ile alındığı seçenektir.

Kayıt Sayısı

Kayıtlı proje sayısını görüntüler.

Güncelle

Projeler listesini güncellemek için kullanılır.

Öndeğerlere Dön

Pencere boyutlarını programda tanımlı standart ölçülerle görüntüler.

Kısayol Oluştu

Proje tanımı ve/veya projeler listesi için kısayol oluşturma işlemlerinde kullanılır.

Kısayol Gönder

Oluşturulan kısayolu diğer kullanıcılara e-posta ile göndermek için kullanılır.