Banka kredisine ait bilgileri kaydetmek için banka kredileri listesinde yer alan "Ekle" seçeneği kullanılır.

Kredi tanım bilgileri şunlardır:

Kredi Kodu: Banka kredisi kayıt kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Kod verirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir.

Kredi Açıklaması: Banka kredisi kaydının adı ya da açıklayıcı bilgisidir.

Genel Kredi Sözleşmesi No: Kredi sözleşme numarasıdır.

Özel Kod: Banka kredisi özel kodudur. Banka kredilerini firmaya özel belirli kriterlere göre gruplamak ve raporlamada kolaylık sağlamak için kullanılır. Özel kod raporlarda filtre olarak kullanılmaktadır.

Yetki Kodu: Banka kredi kaydı yetki kodudur. Detaylı yetkilendirme ile veri güvenliğini saplama amaçlı kullanılır. Tanım üzerinde yalnızca burada verilen yetki koduna sahip kullanıcılar işlem yapabilir.

Durumu: Banka kredi tanımının durumunu belirtir. Bu alana doğrudan bilgi girilemez. Bu alanın "Kapandı" statüsünde olabilmesi için kredi geri borçlarının tamamının ödenmiş olması gerekir.

Kredi Türü: Banka kredisi tanım türünü belirtir. Kredi Türü alanının içerdiği seçenekler şunlardır; İşletme Kredisi, Yatırım Kredisi ve Ticari Kredi.

Tanımlanan banka kredisi için geçerli olacak tür seçilir. Raporlama amaçlı kullanılan bir alandır.

Kredinin kaç ayda kapatılacağını Vade (ay) alanında ya da Kapanış Tarihi alanında belirtilir. Taksit hareketleri burada belirtilen vade sayısına ve faiz oranına göre, geri ödeme planına bağlı olmadan oluşturulur. Böylelikle alınan krediler azalan bakiyelere göre belirli bir faiz oranı üzerinden izlenebilir.

Hesap Türü: Banka kredisi için geçerli olacak hesap türünün belirlenmesinde kullanılır. Kredi için geçerli olacak hesap türü seçilir. Hesap türü alanı aşağıdaki seçenekleri içerir:

Ödemeler Hareketlerden Oluşsun: Bu alan işaretlendiğinde, ödemeleri taksit hareketleri belirler. Taksit Hareketleri alanında her satırda girilen tutar bilgileri, Kredi Bilgileri alanındaki tutar alanlarını etkiler. Kredi tutar ve oranında giriş yapılan alanlar bilgi girişine kapalı olur.

Banka Fişi Oluşturulsun: Önceki yıllarda alınmış ve kalan kredi tutarlarının programda takip edilmesini sağlamak amacıyla kullanılır. "Banka Fişi Oluşturulsun" seçeneği işaretlenmediğinde devir olarak kalan kredi tutarları tanımlandığında banka virman ve banka işlem fişleri oluşmayacak böylelikle ilgili banka hesaplarının toplamları etkilenmeyecektir.

E.F. Tutarı Ödemeden Düşürülsün: Erken Faiz Tutarı Ödemeden Düşürülsün seçeneği işaretlenen kredilere ait yapılan taksit ödemelerinde erken faiz tutarı varsa bu faiz tutarı kredi hesap bakiyesinden düşülür. Kullanıcı taksit ödemesi yaptıktan sonra da işaretleme yapabilir. E.F. tutarı ödemeden düşülsün alanı işaretlenmeden kredi tanımlanarak ödeme yapılırsa, bu alan pasif gelir ve erken ödeme takibi yapılamaz. Kredi taksitleri ödenirken, erken ve geç ödeme tutarı kredi hesabına yazılır. Kredi ödemesi tamamlandığında da kredi hesabı sıfır olacaktır.

Dönem Sonu Anapara + Faiz Ödemesi: Kredi türü Spot Kredi olduğunda işaretlenebilir bir alandır. Bu alan işaretlendiğinde, kredi ana para ve faiz tutarının ödemeleri dönem sonunda tek seferde yapılır.

Bu alan Spot Kredilerde işaretlendiğinde tanımlanacak kredinin özellikleri:

Ödemeler hareketlerden oluşsun, geri ödeme planı ve vade(ay) alanlarına bilgi girişi yapılamaz.

Kapanış tarihi veya ödeme başlangıç tarihi girildiğinde iki alan da aynı tarihi alır.

Spot kredi (taksitli) de olduğu gibi kapanış tarihi girildiğinde vade (ay) hesaplanmaz.

Taksit hareketleri penceresinde kredinin tutarı ve ödeme başlangıç tarihine (vadesine) göre tek satır oluşur.

İşyeri: Kredinin ilgili olduğu işyerini belirtir.

Proje Kodu: Teminatın ilgili olduğu proje kodudur. Kayıtlı proje tanımları listelenir ve ilgili proje seçilir.

Kredi Bilgileri

Banka Kodu (Kredi): Kredi için geçerli olacak banka hesap kodudur. Üç nokta simgesi tıklanarak kayıtlı banka hesapları listelenir ve kredi için geçerli olacak banka hesabı seçilir.

Banka Kodu (Ticari): Kredi için geçerli olan banka ticari hesap kodudur. Üç nokta simgesi tıklanarak kayıtlı banka hesapları listelenir ve kredi için geçerli olacak banka ticari hesabı seçilir.

Banka hesap kodları seçildiğinde, banka hesap tanımında belirtilen hesap numaraları ve döviz türleri ilgili alanlara aktarılır.

Alınış Tarihi: Kredinin alınış tarihini belirtir.

Kapanış Tarihi: Kredi ödemelerinin tamamlanıp bittiği tarihi belirtir. Spot kredi ve İskonto-İştira hesap türlerinde kapanış tarihi belirtilmeden tanım kaydedilemez.

Ödeme Başlangıcı: Banka kredisinin ödeme başlangıç tarihidir. Öndeğer olarak günün tarihi gelir. Tüm kredi türlerinde taksit hareketlerinin tarihleri (geri ödeme planına göre oluşan taksit hareketleri dahil) bu tarih baz alınarak hesaplanır.

Geri Ödeme Planı: İskonto-İştira Kredi hesap türündeki banka kredileri için, geri ödemelerin hangi plana göre yapılacağı bu alanda belirtilir. Kayıtlı geri ödeme planları listelenir ve ilgili plan seçilir.

Kredi türündeki banka hesapları için geri ödeme planları, banka hesapları listesinde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan Geri Ödeme Planları seçeneği ile kaydedilir.

Rotatif kredi türündeki kredilerin ödeneceği belli olmadığından geri ödeme planı seçimine izin verilmez.

Tanım kartının alt bölümündeki alanlardan alınacak kredi tutarı ve seçilen kredi tipine göre, uygulanacak faiz, BSMV, KKDF oranları ile masraf ve komisyon tutarları kaydedilir.

Kredi tanımı kaydedilirken kredi için seçilen banka hesap tanımında belirtilen Kredi Limiti Tutarı ve Kredi Marjı bilgileri dikkate alınır.

Çek karşılığı kredi alındığında, çek kredi limitine ve çek kredi marjına, senet karşılığında kredi alındığında, senet kredi limiti ve senet kredi marjına bakılır ve bu değerlere göre teminat hesaplanır.

Banka kredi tanımında belirtilen tutar, banka hesap kartındaki kullanılabilir kredi ile karşılaştırılır. Kullanılabilir kredi tutarının aşılması durumunda program kullanıcıyı bir mesajla uyarır.

Örnek

Banka Hesap Kartı-Kredi Bilgileri aşağıdaki gibi olduğunda:

Kredi Marjı: 20
Kredi Limiti: 1.000.000
Teminata Çıkılan Çek Tutarı: 500.000

Teminat Limiti=(Kredi Limiti /(100-Marj))*100

Örneğe göre teminat limiti= (1.000.000 /80 *100) = 1.250.000

Teminata verilecek tutar bellidir ve ona göre ne kadar kredi alınabilir hesaplaması yapılmak istendiğinde:

Kullanılabilir Kredi= (Teminata Verilen *(100 - Marj)) /100

Örneğe göre kullanılabilir kredi= (500.000 x80 /100) = 400.000

Kredi tutarına göre ne kadar teminat verilmesi gerektiğini hesaplamak için:

Teminata Verilecek Tutar= (100 * Kullanılacak Kredi) / (100 - Marj)

Örneğe göre kullanıcı bankadan 100.000 TL tutarında bir kredi kullanmak isterse, teminata verilecek tutar= (100* 100.000)/ 80 = 125.000

Banka için kullanılabilir kalan teminatı hesaplamak istendiğinde: 

Kalan Teminat= Teminat Limiti - Teminata Verilen

Örneğe göre eğer kullanıcı 500.000 TL teminata çek çıkışı yaptıysa:

Kalan Teminat= (1.250.000-500.000) =750.000

Banka için kullanılabilir kalan kredi hesaplaması için: 

Kalan Kredi= Kredi Limiti - Kullanılabilir Kredi

Örneğe göre kullanıcı 100.000 TL kredi kullandıysa, kalan kredi = 1.000.000 – 100.000 = 900.000 olacaktır.

Banka kredi tanımında belirtilen tutar, banka hesap kartındaki kullanılabilir kredi ile karşılaştırılır. Kullanılabilir kredi tutarının aşılması durumunda program kullanıcıyı bir mesajla uyarır.

Taksit Hareketleri

Kredi Bilgileri sekmesinde krediye ait banka kodu, tarih ve tutar bilgileri belirtildikten sonra veya geri ödeme planında tanımlanan formüle göre taksit hareketleri penceresinde taksit hareketleri oluşur.

Kredi Tanımının Kaydedilmesi

Banka kredisi için gerekli bilgiler girilip "Kaydet" düğmesi tıklandığında kredi için bankaya verilecek çek ya da senetlerin belirleneceği çek ya da senet çıkış (banka teminat) bordrosu açılır.
Bordro satırlarında F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan Bankaya Çıkış seçeneği ile bankaya teminata verilecek çek ya da senetler belirlenir.
Müşteri Çekleri ya da Senetleri penceresinde alınan kredi tutarına karşılık bankaya teminat verilecek çek ya da senetler işaretlenerek seçilir ya da Toplu Seçim seçeneği kullanılarak topluca seçilir ve bordroya aktarılır.

Bordro, "Kaydet" düğmesi tıklanarak kaydedilir ve banka kredi tanım penceresine geri dönülür. Kredi tanımı "Kaydet" düğmesi tıklanarak kaydedilir. Banka kredi kayıt işlemine ait banka işlem fişi program tarafından otomatik oluşturulur.

Banka kredileri listesinde F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Bağlı Çek/Senetler seçeneği ile teminat olarak bankaya verilen çek ve senetler listelenir. Bu listede F9 menüde yer alan “Değiştir” seçeneği kullanılarak çek çıkış (banka teminat) bordrosu ekrana gelir. Bordrodaki müşteri çeki satırlarında herhangi bir çekin kredi ile olan bağlantısı koparılabilir. Bunun için F9/“Satır Çıkart” seçeneği kullanılır. Başka bir çeki banka kredisine bağlamak için yine F9 menüde yer alan “Bankaya Çıkış” seçeneği kullanılır.

Bankada teminata gönderilmiş müşteri çeki 9 numaralı işlem bordrosu ile “Bankada Tahsil” yapıldığında, banka kredisine bağlı çekin kredi ile bağlantısı koparılamaz.

Banka kredi tanımının kaydedilmesiyle birlikte tanımda belirtilen ödeme planına göre ödeme hareketleri de otomatik olarak oluşur. Bu hareketler, banka kredileri listesinde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan Kredi Taksit Hareketleri seçeneği ile listelenir. Krediye ait ödeme işlemleri bu hareketler üzerinden kaydedilir.