Cari hesaplar listesinde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan "Yaz (Mutabakat BA/BS)", "Mutabakat BA/BS Gönder", "Toplu Mutabakat BA/BS Gönder", "Toplu Mutabakat BA/BS Gönder (Grup Şirketi)" seçenekleri ile BA BS formu mutabakat mektubu olarak yazdırılır ve/veya ilgili cari hesaplara tek tek ya da toplu olarak gönderilir.

Cari Hesaplar F9-"Yaz" (Mutabakat BA/BS) işlemi seçildiğinde kullanıcın karşısına "Mutabakat İşlemleri" seçenekleri gelir.

Form BA ya da BS seçildiğinde ise cari hesap filtreleme penceresi açılır. Mutabakat BA/BS basım ve gönderimleri filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre

Değeri

İşyeri Numarası

Listeden çoklu seçim

Bölüm Numarası

Listeden çoklu seçim

Fatura Fiş Türü

Listeden çoklu seçim

Cari Hesap Fiş Türü

Listeden çoklu seçim

Kasa Fiş Türü

Listeden çoklu seçim

Fatura Özel Kodu

Grup/Aralık

Cari Hesap Fiş Özel Kodu

Grup/Aralık

Fatura Yetki Kodu

Grup/Aralık

Cari Hesap Fiş Yetki Kodu

Grup/Aralık

Form Limiti

Değer girişi

İadeler

Listeden tekli seçim

Veri Alma İşlemi

Fiş Tarihine Göre/Düzenleme Tarihine Göre

Alınış Tarihi

Tarih aralığı girişi

Cari Hesap Kodu

Grup/Aralık

Cari Hesap Unvanı

Grup/Aralık

Cari Hesap Özel Kodu

Grup/Aralık

Cari Hesap Yetki Kodu

Grup/Aralık

Ticari İşlem Grubu

Grup/Aralık

Bakiye Tarihi

Tarih girişi

Bedelsiz Faturalar Belge Sayısını Etkilesin

Evet/Hayır

Form BA için Fatura Fiş Türleri şunlardır; Satınalma Faturası, Perakende Satış İade Faturası, Toptan Satış İade Faturası, Alınan Hizmet Faturası, Alınan Proforma Faturası, Alınan Vade farkı Faturası, Satınalma Fiyat Farkı Faturası, Satış Fiyat Farkı 

Form BA için Cari Hesap Fiş Türleri şunlardır; Kur Farkı İşlemi ve Alınan Serbest Meslek Makbuzu.

Form BA için Cari Hesap Fiş Türü; Alınan Serbest Meslek Makbuzudur.

Form BS için Fatura Fiş Türleri şunlardır; Satınalma İade Faturası, Perakende Satış Faturası, Toptan Satış Faturası, Verilen Hizmet Faturası, Verilen Proforma Fatura, Verilen Vade Farkı Faturası, Satınalma Fiyat Farkı Faturası ve Satış Fiyat Farkı Faturası.

Form BS için Cari Hesap Fiş Türleri şunlardır; Kur Farkı İşlemi ve Alınan Serbest Meslek Makbuzu.

Form BS için Cari Hesap Fiş Türü; Alınan Serbest Meslek Makbuzudur.

"Yaz (Mutabakat BA-BS)", mutabakatları vergi numarasına göre yazar.

Mutabakat BA BS Gönderimleri

Cari hesaplar listesi F9 menüde yer alan "Mutabakat BA-BS Gönder" seçeneği ile BA/BS formları, üzerinde bulunulan cari hesabın e-mail adresine gönderilir.

"Mutabakat BA-BS Gönder" seçeneği tıklandığında ekrana "Cari Hesap Filtrele" penceresi gelir. Belirlenen filtreler doğrultusunda ilgili ay için mutabakat oluşturulur ve mutabakat formu ilgili cari hesap kartında girilen (Diğer/Form Gönderim Bilgileri/Mektup) mail adresine gönderilir.

Bildirim formlarının (BA/BS) aynı anda seçilip arka arkaya gönderilmesi mümkündür. Bunun için "Mutabakat-BA BS Gönder" seçeneği ile açılan Mutabakat İşlemleri penceresinde "Hepsi" seçilir. Form BA ve BS için aynı ekrandan filtreleme yapılır ve gönderim işlemi başlatılır.

Yaz Mutabakat BA BS (Grup Şirketleri)

Form BA-BS mutabakatı alınırken aynı vergi kimlik numarasına sahip işyerlerinin toplandığı grup şirketi bazında da listeleme yapmak mümkündür. Bunun için cari hesaplar listesi F9 menüsünden "Yaz Mutabakat BA/BS (Grup Şirketleri)" seçilir. Böylece aynı vergi kimlik numarasına sahip cari hesapların toplam beyanname bilgileri verilebilir.

"Yaz (Mutabakat BA/BS)" işlemi seçildiğinde ekrana gelen filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre

Değeri

Grup Şirketi Kodu

Grup/Aralık

Grup Şirketi Özel Kodu

Grup/Aralık

Grup Şirketi Yetki Kodu

Grup/Aralık

İlçe

Grup/Aralık

Şehir

Grup/Aralık

Ülke

Grup/Aralık

Ticari İşlem Grubu

Grup/Aralık

Bakiye Tarihi

Tarih girişi

Borç Bakiye Aralığı

Değer aralığı

Alacak Bakiye Aralığı

Değer aralığı

Filtreler belirlendikten sonra Aktarım İşlemleri Seçenekleri ekranından kullanıcı form ünitesini seçtiğinde form tanımlama penceresi açılır ve form tanımlanır.