Cari hesaplara gönderilecek mektup ve bunlara ait etiket basımları için listesinde Mektup basımı ve Etiket basımı seçenekleri kullanılır. Basım işlemlerinde kullanılacak formlar ise Form Tanımları seçeneği ile kaydedilir.

Mektup ya da etiket basımının yapılacağı cari hesaplar basım filtre penceresinde belirlenir. Cari hesap mektup ve etiket basımı filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre

Değeri

Cari Hesap Kodu

Grup/Aralık

Cari Hesap Unvanı

Grup/Aralık

Cari Hesap Özel Kodu

Grup/Aralık

Cari Hesap Yetki KoduGrup/Aralık

Cari Hesap Tipi

Alıcı/Satıcı/Alıcı + Satıcı

Cari Hesap Statüsü

Kullanılanlar/Kullanılmayanlar

İlçeGrup/Aralık
ŞehirGrup/Aralık
ÜlkeGrup/Aralık
İşyerleriTanımlı işyerleri

Bakiye Tarihi

Tarih girişi

Borç Bakiye Aralığı

Başlangıç/Bitiş

Alacak Bakiye Aralığı

Başlangıç/Bitiş

Protestolu Senetler

Başlangıç/Bitiş

Karşılıksız Çekler

Başlangıç/Bitiş

Risk Toplamı

Başlangıç/Bitiş

Bakiye Vermeyen Cariler

Listelenecek/Listelenmeyecek

Satış Elemanı Kodu

Grup/Aralık

Hareket Görmeyenler

Listelenecek/Listelenmeyecek

Para Birimi

Ana Para Birimi/İşlem Dövizi

İşlem Dövizi Türü

Döviz türleri