Firmanın çalıştığı müşteri ve tedarikçi firmalar ile borç/alacak ilişkisi içinde olduğu diğer firmaları düzenli olarak izlemek için cari hesap kartları açılır. Her cari hesaba ait kimlik bilgileri ve özellikler kayıt türü seçilerek ilgili karta kaydedilir. Cari hesap kartları üzerinde yapılacak işlemler için pencerenin alt bölümünde yer alan simgeler ve farenin sağ tuşu tıklanarak ya da F9 tuşu ile açılan menüsünde seçenekler kullanılır.

Ayrıca, cari hesaplar listesinde yer alan işlem seçenekleri ile, cari hesaba ait sipariş, irsaliye, fatura, kasa, banka, çek/senet ve cari hesap fişleri doğrudan kaydedilir ve rapor seçenekleri ile en sık kullanılan raporlar kısa zamanda alınır.

Cari hesaplar menüsü üzerinden tanımlanan alan ve açıklamaları şunlardır:

AlanAçıklama

Ekle

Yeni bir cari hesap kaydetmek için kullanılır.

Değiştir

Cari hesap bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.

Çıkar

Cari hesabı silmek için kullanılır.

İncele

Cari hesap bilgilerini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen tanım bilgilerinde değişiklik yapılamaz.

Kopyala

Seçilen cari hesap bilgilerini bir başka tanıma kopyalamak için kullanılır. Hızlı ve güvenli veri girişi olanağı sağlar.

Kayıt Bilgisi

Cari hesabın ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını gösterir. Tarihçe özelliğinin kullanılması durumunda kayıt üzerinde işlem yapan tüm kullanıcıları listelemek de mümkündür.

Ek Bilgi Formları

Logo Object Design ile cari hesaplar için tanımlanmış ek alanları görüntülemek için kullanılır.

Toplu Kayıt Çıkar

Seçili olan cari hesapların topluca silinmesinde kullanılır.

Hesap Özeti

Seçilen cari hesaba ait tutarları aylık toplamlar halinde listeler.

Hesap Özeti Grafiği

Hesap özetinin grafik olarak alınmasında kullanılır.

Borç Takip

Borç takip penceresini ekrana getirir ve kapama işlemleri yapılır.

Döviz Toplamları

Cari hesabın işlem ve raporlama dövizi üzerinden toplamlarını listeler.

Hesap Toplamları

Cari hesaplara fiş kesilirken ya da ilgili cari hesap üzerindeyken o cari hesaba fatura edilebilecek işlemlerin toplamlarını görmek için kullanılır.

Malzeme Bazlı Stok Toplamları

Cari Hesap kartları üzerinden ilgili cari hesaba ait fason malzeme toplamlarının izlenebilmesi için kullanılır.

Hareketler

Cari hesaba ait hareketleri verilen tarih ve filtre koşullarına göre listeler.

Satınalma Teklifleri

Cari hesap bazında satınalma tekliflerini görüntülemek, gerekli işlemleri gerçekleştirmek (değiştir/çıkar vb.) ve cari hesap üzerinden satınalma teklifi oluşturmak için kullanılır.

Satınalma Sözleşmeleri

Cari hesap bazında satınalma sözleşmelerini görüntülemek, gerekli işlemleri gerçekleştirmek (değiştir/çıkar vb.) ve cari hesap üzerinden satınalma sözleşmesi oluşturmak için kullanılır.

Satış Faaliyetleri

Cari hesap bazında satış faaliyetlerinin görüntülemek, gerekli işlemleri gerçekleştirmek (değiştir/çıkar vb.) ve cari hesap üzerinden satış faaliyeti oluşturmak için kullanılır.

Sipariş Hareketleri

Cari hesaba ait siparişleri incelemek; gerekirse değişiklik yapmak için kullanılır.

İrsaliye Hareketleri

Cari hesaba ait irsaliyeleri incelemek; gerekirse değişiklik yapmak için kullanılır.

Ekstre

Cari hesaba ait hareketlerin borç, alacak ve bakiye toplamlarının işlem bilgileri ile alındığı seçenektir.

Risk DurumuCari hesap üzerinden cari hesap risk durumu raporu dökümünün alınması için kullanılır.

Cari Hesap Döviz Değerleme Raporu

Cari hesap döviz değerleme raporunun alındığı menü seçeneğidir.

Sevkiyat Adresleri

Cari hesaba ait sevkiyat adreslerinin tanımlandığı menü seçeneğidir.

Plasiyer Bağlantıları

Seçilen cari hesap-satış elemanı bağlantısının izlendiği seçenektir.

Satış Elemanı - Cari Hesap BağlantılarıCari hesap kartına bağlı olan Satış Elemanlarının görülebilmesi ve yeni bağlantı tanımlanması için kullanılır.

Borç Takip Toplamları

Cari hesaba ait borç/alacak toplamlarını listeler.

İş Akış Tarihçesi

Cari hesaplar için İş Akış Yönetimi modülünde tanımlanan ve gerçekleştirilen görevlerin listelenmesi için kullanılır. Bilgi ve izleme amaçlıdır.

Haritada Göster

LogoMaps özelliğinin kullanılması durumunda, seçilen cari hesaplara ait adres bilgilerine göre, adreslerin haritada gösterimi için kullanılır.

Taksit Hareketleri

Cari hesaba ait taksit hareketlerini listeler.

Emanet Malzemeler

Malzemelerin sevk durumları üzerinden izlenmesine olanak sağlar. Henüz sevkedilmemiş firmanın emanet ambarında bekleyen malzemelerin sevk işlemlerini kaydetmek için kullanılır.

Sevkedilmiş Emanet Malzemeler

Sevkedilen emanet malzemeleri listelemek için kullanılır.

Ara

Kod ya da unvana göre sıralı cari hesaplar listesinde istenen kaydı bulmak için kullanılır.

Filtrele

Cari hesaplar listesini istenen özellikteki kayıtlarla görüntülemek için kullanılır.

Toplu Vade Farkı Hesapla

Seçilen cari hesaplar için toplu vade farkı hesaplamak ve vade farkı oluşan cari hesaplara vade farkı faturası kaydetmek için kullanılır.

Yaz (Mektup)
Yaz (Etiket)
Yaz (Mektup) Grup Şirketleri

Cari hesap bilgilerinin etiket ya da mektup formu üzerine bastırılmasında kullanılır. Form tanımları, Diğer Tanımlar bölümünde formlar seçeneği kullanılarak yapılır.

Yaz (Mutabakat BA-BS)

BA-BS mutabakat formunu yazdırmak için kullanılır.

Yaz Mutabakat BA-BS (Grup Şirketleri)

Form BA-BS mutabakatı yazdırılırken aynı vergi kimlik numarasına sahip işyerlerinin toplandığı grup şirketi bazında da listeleme yapmak için kullanılır.

Toplu Mektup Gönder

Seçilen cari hesaplara toplu olarak mektup göndermek için kullanılır.

Toplu Mektup (Grup Şirketleri)

Seçilen grup şirketi özelliğindeki cari hesaplara toplu olarak mektup göndermek için kullanılır.

Mektup Göndere-Mutabakat işlemlerinde kullanılan mektup gönder işleminde form tasarım ekranı açılmadan cari hesap ve bakiye bilgileri portala iletilir.

Ekstre Gönder

Cari hesaba ait ekstrenin gönderilmesinde kullanılır. Gönderim şekli cari hesap tanımında Diğer sayfasında yer alan gönderim şekli seçenekleri kullanılarak belirlenir.

e-Mutabakat işleminde kullanılan ekstre gönder işleminde cari hesap ekstresi filtre ekranı açılır. Filtre ekranında MS Excel Dosyası öndeğer seçili gelir. Filtre seçimleri yapılarak Tamam seçildiğinde ilgili cari hesaba ait ekstre Excel dosyası portala iletilir.

Mutabakat BA-BS GönderMutabakat BA-BS gönder seçiminde mutabakat işlemleri penceresi açılarak gönderilecek form seçilir. Form seçim sonrası Cari hesap filtre ekranı açılarak, filtreler tanımlanır tamam işlemi ile form portala iletilir.

Toplu Ekstre Gönder

Seçilen cari hesaplara toplu olarak ekstre gönderme işleminde kullanılır. Gönderimin hangi cari hesaplara yapılacağı "Cari Hesap Filtrele" penceresinde belirlenir. Ekstrenin ne şekilde gönderileceği ise ilgili cari hesap tanımlarında Diğer sayfasında Gönderim Yöntemi bölümünde seçilir.

Grup Ağacını Kapat/Göster

Tüm cari hesapları, cari hesap gruplarını ve gruba bağlı cari hesapları görüntülemek için kullanılır.

Hiyerarşi Kodlarını Düzenle

Cari hesap gruplarını ve bu gruplar altında yer alan alt cari hesapları hiyerarşi kodu vererek gruplamak için kullanılır.

Güncelle

Cari hesaplar listesini güncellemek için kullanılır.

Öndeğerlere Dön

Pencere boyutlarını programda tanımlı standart ölçülerde görüntülemek için kullanılır.

OnLine Hesap Doğrulama

Garanti Bankası özelliğinin kullanılması durumunda, cari hesap için hesap doğrulama işlemlerini yapmak için kullanılır. Hesap doğrulama işleminde Garanti Bankası'nın kullanıcı için vermiş olduğu yetkiler geçerlidir.

Firmaya Gönder

Logo Connect uygulamasının kullanılması durumunda cari hesap bilgilerinin ilgili firmaya gönderilmesi için kullanılır.

Firmaya Gönder (Sil)

Logo Connect uygulamasının kullanılması durumunda cari hesap bilgilerinin ilgili firmaya gönderim işleminin silinmesi için kullanılır.

LOGOCONNECT Hareketleri

Logo Connect uygulamasının kullanılması durumunda sunucu üzerindeki hareketleri listeler.

Toplu Güncelle

Seçilen cari hesaplara ait bilgileri topluca güncellemek için kullanılır.

Kredi Kartı Fiş Tahsilatı

İlgili cari hesaba ait tahsil edilmemiş kredi kartı işlemlerini listelemek ve tahsilat işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılır.

Firma Kredi Kartı Fiş Ödemesi

İlgili cari hesaba ait tahsil edilmemiş firma kredi kartı işlemlerini listelemek ve tahsilat işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılır.

Ticari İşlem Grubu Hesap Özeti

İlgili cari hesaba ve ticari işlem grubuna ait borç ve bakiye bilgilerini listelemek için kullanılır.

Üretim Emirleri

Seçili cari hesaba ait fason üretim emirleri listelenir.

Ürün Reçetesi

Seçili cari hesaba ait fason reçeteleri listelenir.


Otomatik Üretim Emri Oluşturma

Seçili olan cari hesaba ait üretim emrini otomatik oluşturmak için kullanılır. Otomatik olarak üretilmek istenen miktar belirtilir, reçete bilgileri alanından, seçili fason cari hesabına ait fason reçeteleri listelenir ve seçim yapılır. “Başlat” düğmesi ile fason emri otomatik olarak oluşur.

e-Fatura Mükellef Kontrol

Cari hesap kartında girilen vergi kimlik numarasına bakılarak ilgili cari hesabın e-Fatura kullanıcısı olup olmadığını kontrol etmek amacıyla kullanılır. Kontrol sonucu ekrana gelen pencerede "Cari Hesapları Güncelle" seçeneği tıklandığında, ilgili cari hesap kartındaki e-Fatura bilgileri otomatik olarak güncellenir. Buradan yapılan kontrol işlemi tek bir cari hesap kartı içindir.

Kısayol Oluştur

Cari hesaplar listesine kolay erişimi sağlamak amacıyla kullanılacak kısayolu oluşturmak için kullanılır.

Kısayol Gönder

Cari hesaplar listesi için oluşturulan kısayolu ilgili kullanıcılara e-posta ile göndermek için kullanılır.

Cari Hesaplar Listesi'nde İşlem Özellikleri

Cari hesap tanım listesinden, seçilen cari hesaba ait sık kullanılan işlemler kaydedilebilir; cari hesap raporlarına ulaşım sağlanabilir. Bu sayede örneğin cari hesaplar listesinde istenen müşteri seçilerek fatura kesilebilir ya da tahsilat işlemi ilgili program bölümüne gitmeye gerek kalmadan kısa sürede kaydedilir.

Cari hesaplar listesinde yer alan işlem seçenekleri ile, cari hesap için; alınan ve verilen sipariş fişi, mal alım, perakende satış ve toptan satış irsaliyesi, mal alım faturası ile perakende ve toptan satış faturası, kasadan tahsilat ve ödeme işlemi, gelen/gönderilen havale ve EFT banka işlemleri, çek/senet giriş ve çıkış işlemleri, cari hesap işlemleri olan alınan/verilen vade farkı ve kredi kartı işlemleri doğrudan cari hesaplar listesinden kaydedilir.

Rapor seçeneği ile cari hesaba ait Borç Takip Raporu kısa zamanda ve seçilen cari hesap için alınır. Sihirbaz seçeneği ile girilmesi gereken bilgileri ile cari hesap kartları kolaylıkla açılır.

Bu işlem seçenekleri şunlardır:


AlanAçıklama

Sipariş

Cari hesaplar listesinde seçilen cari hesap için satınalma ya da satış sipariş bilgilerini kaydetmek için kullanılır. Sipariş fişine seçilen cari hesabın kodu ve açıklaması otomatik gelir. Siparişi alınacak ya da verilecek malzeme ve sipariş miktarı ile diğer bilgiler ilgili alanlarda girilir. Cari hesap kartları listesinden kaydedilen sipariş fişi, alınan ya da verilen sipariş fişleri listelerinde yer alır.

İrsaliye

Cari hesaplar listesinde seçilen cari hesap için satınalma, perakende satış ve toptan satış sevk bilgilerini içeren irsaliyeleri kaydetmek için kullanılır. İrsaliyeye seçilen cari hesabın kodu ve açıklaması otomatik gelir. Malzeme ve sevk miktarı ile diğer bilgiler ilgili alanlarda girilir. Cari hesap kartları listesinden kaydedilen irsaliyeler, alım ve satış irsaliyeleri listelerinde görüntülenir.

Fatura

Cari hesaplar listesinde seçilen cari hesap için satınalma, perakende satış, toptan satış, alınan ve verilen hizmet bilgilerini içeren faturaları kaydetmek için kullanılır. Faturaya seçilen cari hesabın kodu ve açıklaması otomatik gelir. Diğer bilgiler ilgili alanlarda girilir. Cari hesap kartları listesinden kaydedilen faturalar, alım ve satış faturaları listelerinde görüntülenir.

Kasa

Cari hesaplar listesinden seçilen cari hesaba ait kasadan yapılan ödeme ve tahsilat işlemleri için kullanılır.

Banka

Cari hesaplar listesinden seçilen cari hesaba ait gelen ve gönderilen havale/EFT banka işlemlerini kaydetmek için kullanılır.

Çek ve Senet

Cari hesaplar listesinden seçilen cari hesaba ait çek/senet giriş işlemleri ile cari hesaba çıkılacak firmanın kendi çek/senet çıkışları ve ciro işlemleri için kullanılır.

Cari Hesap Fişleri

Cari hesaplar listesinden seçilen cari hesaba ait alınan ve verilen vade farkı faturaları ile kredi kartı işlemlerini kaydetmek için kullanılır.

Raporlar

Cari hesaplar listesinde seçilen cari hesaba ait borç takip raporu alınır. Rapor için geçerli olacak koşullar filtre seçenekleri ile belirlenir.