Sabit kıymet bilgileri, her bir sabit kıymet için açılan kartlarda tutulur. Bunlara ait işlemler ise sabit kıymet kayıtları üzerinden yapılır. Sabit kıymet kartları, Ana Kayıtlar modülü Sabit Kıymet bölümünde yer alan Sabit Kıymet Kartları seçeneği ile kaydedilir.

Sabit Kıymet Kartları seçeneği ile firmanın sabit kıymetlerine yani kullandığı demirbaşlarına ait bilgileri içeren kartlar açılır.

Sabit kıymet tanımları listesinde "Ekle" seçeneği ile ekrana gelen kart üzerindeki alanlardan ve belirtilen pencerelerden sabit kıymete ait bilgiler kaydedilir.