Tanımlı Malzeme Fişleri

Stok bölümünde standart olarak bulunan fişlerin dışında firmanın iç işleyişini izlemek için beşer adet giriş ve çıkış fişi tanımlamak mümkündür. Kullanıcı tanımlı stok fişleri, Ana Kayıtlar program bölümünde yer alan Tanımlı Malzeme Fişleri seçeneği ile kaydedilir.

Ekrana gelen pencerede her fiş türü için bir numara verilmiş durumdadır. Sadece fişlere ait açıklama bilgisi girilir.

15-19 numaralı fişler kullanıcının tanımlayacağı giriş fişlerine, 20-24 numaralı fişler ise çıkış fişlerine ayrılmıştır.

Yapılan fiş tanımları Kaydet düğmesi tıklanarak kaydedilir.

Tanımlı Satış İrsaliyeleri

Ana Kayıtlar/Stok program bölümünde standart olarak bulunan irsaliyelerin dışında beş adet satış irsaliyesi tanımlanabilir. Tanımlı satış irsaliyeleri, Ana Kayıtlar program bölümünde yer alan Tanımlı Satış İrsaliyeleri seçeneği ile kaydedilir.

Ekrana gelen pencerede her irsaliye türü için bir numara verilmiş durumdadır. Sadece irsaliyelere ait açıklama bilgisi girilir.

35-39 numaralı irsaliyeler kullanıcının tanımlayacağı satış irsaliyelerine ayrılmıştır. Yapılan irsaliye tanımları Kaydet düğmesi tıklanarak kaydedilir.

Tanımlı Satınalma İrsaliyeleri

Ana Kayıtlar modülü/Stok program bölümünde standart olarak bulunan irsaliyelerin dışında beş adet satınalma irsaliyesi tanımlanabilir. Tanımlı satınalma irsaliyeleri, Ana Kayıtlar program bölümünde yer alan Tanımlı Satınalma İrsaliyeleri seçeneği ile kaydedilir.

Ekrana gelen pencerede her irsaliye türü için bir numara verilmiş durumdadır. Sadece irsaliyelere ait açıklama bilgisi girilir.

30-34 numaralı irsaliyeler kullanıcının tanımlayacağı satınalma irsaliyelerine ayrılmıştır.

Yapılan irsaliye tanımları Kaydet düğmesi tıklanarak kaydedilir.