Otomatik barkod atamalarında, malzemelere verilecek barkodların hangi standarda göre verileceği ve numaralama özellikleri için barkod numaralama şablonları kullanılır. Numaralama şablonları, Malzeme Yönetimi program bölümünde Ana Kayıtlar menüsündeki Barkod Numaralama şablonları seçeneği ile tanımlanır.

Barkod şablonları listesinde "Ekle" seçeneği ile açılan pencereden kaydedilen bilgiler şunlardır: 

Kodu: Otomatik barkod atamada kullanılacak şablonun kayıt kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. 

Açıklama: Otomatik barkod atama şablonunun adı ya da açıklayıcı bilgisidir. 

Özel Kod: Şablon tanımlarını firmaya özel kriterlere göre gruplamak için kullanılan ikinci bir kodlama alanıdır. Özel kod aynı zamanda raporlarda filtre olarak da kullanılmaktadır. 

Yetki Kodu: Barkod atama şablonu yetki kodudur. Veri güvenliğini sağlamak için kullanılır. Kayıt üzerinde yalnızca burada verilen yetki koduna sahip kullanıcılar işlem yapabilir.

Barkod Tipi: Barkod numaralarının hangi standarda göre verileceği bu alanda belirlenir. EAN13 ve Code 128 seçeneklerini içerir.

Şablon: Barkod atamalarında kullanılacak barkod kayıt numaralama şablonudur. Üç nokta simgesi tıklanarak Barkod Kayıt Numaralama Şablonları listelenir ve ilgili kayıt seçilir ya da yeni tanım yapılır. 

Birim Sıra Numarası: Barkod etiketin malzemenin kullandığı birim setindeki hangi birim için bastırılacağını belirtir. 

Kontrol Karakteri: Bu seçenek işaretlendiğinde üretilen numaraya tek haneli kontrol karakteri hesaplanır.