Malzemelere barkodların otomatik olarak verilmesi için Barkod menüsündeki Otomatik Barkod Atama seçeneği kullanılır. Otomatik barkod atama işlemi ile hiç barkodu olmayan malzemelere barkod atanmasının yanı sıra barkodu olan malzemelere de yeni bir bir barkod atanmış olur.

Otomatik barkod atama işleminin hangi standarda göre yapılacağı ve numaralama ile ilgili bilgiler Barkod Numaralama Şablonları kullanılarak belirlenir. Bu şablonlar Ana Kayıtlar modülüStok menüsü altında yer alan Barkod Numaralama Şablonları seçeneği ile tanımlanır. Otomatik barkod atamada bu şablonlar kullanılır.

Atama işleminde kullanılan şablonda seçilen standart ve kayıt numaralama özellikleri kullanılarak malzemelere barkod atama işlemi gerçekleştirilir.

Varyantlı malzemeler için otomatik barkod atama işlemi yapılırken barkod atamasının hangi malzeme veya malzemelere (ana malzeme veya malzemenin varyantları) yapılacağı Stok Çalışma Bilgileri'nde yer alan "Otomatik Barkod Atama İşleminde Varyantlara Barkod Atansın" parametre satırı ile belirlenir. Parametrede "Evet" seçimi yapıldığında, barkod ataması varyantlı malzemenin varyantları için yapılır; malzemenin kendisine (ana malzemeye) yapılmaz.