Web üzerinde e-mağaza uygulamalarında kullanılacak malzemelere ait markaların kaydedildiği seçenektir. Malzeme Yönetimi program bölümünde Ana Kayıtlar menüsü altında yer alır. Yeni marka tanımı yapmak ve var olan tanım üzerindeki işlemler için ilgili menü seçenekleri kullanılır. 

Alan

Açıklama

Ekle

Yeni marka tanımlamak için kullanılır.

Değiştir

Tanım bilgilerini değiştirmek için kullanılır.

Çıkar

Marka tanımını silmek için kullanılır.

İncele

Tanım bilgilerini inceleme amaçlı görüntüler.

Kopyala

Marka bilgilerini başka bir tanıma kopyalamak için kullanılır. Hızlı ve güvenli veri girişine olanak sağlar.

Toplu Kayıt Çıkar

Seçili olan marka tanımlarının toplu olarak çıkartılmasında kullanılır.

Kayıt Bilgisi

Kaydın ilk ekleniş ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler.

Kayıt Sayısı

Kayıtlı marka sayısını görüntüler.

Güncelle

Marka tanımları listesini girilen son bilgilerle görüntüler.

Öndeğerlere Dön

Marka tanımları penceresini sistemde kayıtlı ölçütlerle görüntüler.