Ekstre seçeneği ile, belirli tarihler arasındaki malzeme hareketlerini toplam tutar ve miktar bilgileri yanında fiş bilgileri ile listelenir. Ekstre malzemeler listesinden de alınır. Bunun için malzemeler listesinde ilgili malzeme seçildikten sonra F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan Ekstre seçeneği kullanılır.

Ekstre alınış koşulları Filtreler seçeneği ile belirlenir. Malzeme ekstresi filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre

Değeri

Fiş Tarihleri

Başlangıç/Bitiş

Cari Hesap Kodu

Grup/Aralık

Cari Hesap Unvanı

Grup/Aralık

Cari Hesap Statüsü

Kullanılanlar/Kullanılmayanlar

Cari Hesap Özel Kodu

Grup/Aralık

Ticari İşlem Grubu

Evet/Hayır

Hareket Türü

Stok Hareketi/Promosyon Hareketi/Depozito Hareketi/Sabit Kıymet Hareketi

Hareket Muhasebe Kodu

Grup/Aralık

Masraf Merkezi Kodu

Grup/Aralık

Hareket Özel Kodu

Grup/Aralık

Hareket Muhasebe Kodu

Grup/Aralık

Fiş Türü

Satınalma İrsaliyesi/Perakende Satış İade İrsaliyesi/Toptan Satış İade İrsaliyesi/Konsinye Çıkış İade İrsaliyesi/Konsinye Giriş İrsaliyesi/Satınalma İade İrsaliyesi/Perakende Satış İrsaliyesi/Toptan Satış İrsaliyesi/Konsinye Çıkış İrsaliyesi/Konsinye Giriş İade İrsaliyesi/Fire Fişi/Sarf Fişi/Üretimden Giriş Fişi/Devir fişi/Ambar Fişi/Müstahsil İrsaliyesi/Sayım Fazlası Fişi/Sayım Eksiği Fişi

Fiş Numarası

Başlangıç/Bitiş

Fiş Özel Kodu

Grup/Aralık

Fiş Belge Numarası

Grup/Aralık

İptal Durumu

İptal Edilmeyenler/İptal Edilenler/Hepsi

İrsaliyeler

Faturalanmış İrsaliyeler/Faturalanmamış İrsaliyeler

Rapor Birimi

Birim seti ve birim için Grup/Aralık

Birimler

Ana Birime Çevrilecek/Rapor Birimine Çevrilecek/İşlemde Kullanılan Birim Listelenecek

Ambarlar

Tanımlı ambarlar

Döviz Tutarları Cinsi

İşlem Dövizi/Fiyatlandırma Dövizi

Döviz Türü

Döviz seçenekleri

Fiyat Farkı

Dahil/Hariç

Lot Numarası

Grup/Aralık

Lot Açıklaması

Grup/Aralık

Seri Numarası

Grup/Aralık

Seri Açıklaması

Grup/Aralık

Son Kullanım Tarihi

Tarih girişi

İndirimler

Tutardan Çıkartılacak/İşlem Görmeyecek

Masraflar

Tutardan Çıkartılacak/İşlem Görmeyecek

Rapor Basımı

Aynı Sayfaya/Ayrı Sayfaya

Birim Seti Kodu

Grup/Aralık

Birim Seti Açıklaması

Grup/Aralık

Birim Seti Özel Kodu

Grup/Aralık

Birim Seti Yetki Kodu

Grup/Aralık

Satır Barkodu

Grup/Aralık

Birim Kodu

Grup/Aralık

Birim Açıklaması

Grup/Aralık

Seri/Lot/Stok Yeri Bilgileri Listelensin

Evet/Hayır

Varyant Bazında Listeleme

Evet/Hayır

CH Yetki Kodu

Grup/Aralık

Virman BağlantısıEvet/Hayır
Sevkiyat Adresi KoduGrup/Aralık
Sevkiyat Adresi AçıklamasıGrup/Aralık
Hareket GörmeyenlerListelensin/Listelenmesin
Veri Sorgulaması İçinServer Belleği Kullanılsın/Terminal Belleği Kullanılsın

Fiş Tarihleri filtre satırında başlangıç ve bitiş tarih aralığı vererek yalnızca bu tarihler arasındaki alım ve satış toplamları içerecek şekilde ekstre alınır.

Malzeme hareketlerini ambarlara göre ayrı ayrı almak için Ambar filtre satırında koşul belirlenir.

Fiş satırlarında hareket özel kodu alanında girilen özel koda göre malzeme ekstresini almak için Hareket Özel Kodu filtre satırında grup ya da aralık tanımı ile koşul belirlenir.

Ekstrenin alınacağı birim Rapor Birimi filtre satırında belirlenir.

Koşul belirleme işleminden sonra ekstre alındığında verilen tarihler arasındaki alım ve satış hareketleri tarih, fiş türü, cari hesap, alım ve satışlar için miktar, tutar, net tutar ve toplam kolon bilgileri ile listelenir. Ekstre raporunun üst bölümünde malzeme kodu ve açıklaması, ekstrenin alındığı birim ve mali dönem başlangıç tarihi öncesi fiili malzeme bilgileri yer alır. Ekstrenin sonunda ise alım ve satış hareketlerine ait toplam bilgileri yer alır.

Filtre koşullarını kaydetmek ve ekstreyi yeniden aynı koşullarda almak için "Filtre Kaydet", Kayıtlı filtre dosyasını yeniden kullanmak için "Filtre Yükle" seçenekleri kullanılır.