Malzemeye ait alım toplamları, işlem dövizi ve raporlama dövizi bilgileri ile listelenir. Döviz toplamlarını almak için önce malzemeler listesinde satınalma döviz toplamları alınacak malzeme, daha sonra F9/sağ fare tuşu menüsünde Satınalma Döviz Toplamları seçilir. 

Malzeme satınalma döviz toplamları Filtre Kaydet seçeneği ile belirlenen filtre değerleri bir dosyaya yazdırılır. Filtre Yükle seçeneği ile tanımlı filtre dosyası açılır ve burada belirlenen koşullara göre toplamlar listelenir. Koşul belirleme işleminden sonra Tamam tuşu tıklanır ve toplamlar listelenir. Malzeme satınalma döviz toplamları filtre seçenekleri şunlardır: 

Filtre

Değeri

Fiş Tarihi

Başlangıç/Bitiş

İşyeri

Tanımlı işyerleri

Bölüm

Tanımlı bölümler

Ambar

Tanımlı ambarlar

Fiş Türü

Satınalma Faturası/Satınalma İade Faturası/Satınalma Fiyat Farkı Faturası/Müstahsil Makbuzu

Fiş No.

Grup/Aralık

Fiş Özel Kodu

Grup/Aralık

Fiş Belge No.

Grup/Aralık

Hareket Özel Kodu

Grup/Aralık

Fatura Durumu

Gerçek/Öneri