Tüm ambarlardaki satış işlemlerine ait toplamlar Satışlar seçeneği ile izlenir. Satışlar seçeneği malzeme kartı üzerinde ve malzemeler listesinde F9 (sağ fare tuşu) menüsünde yer alır. Satışlar penceresi tablo biçimindedir. Tablo satırlarında mali yıl içindeki aylar yer alır.

Kolonlarda ilgili ay içinde gerçekleşen Satış Miktarı, Satış Tutarı (yerel para birimi cinsinden) ve Dövizli Satış Tutarı (işlem dövizi cinsinden) bilgileri yer alır.

Durumu Etkilemeyen Ambarlar Eklensin: Öndeğer ambarlar dışında satış işlemlerinde kullanılan diğer ambarların hareketlerine ait toplamların da listelenmesi için işaretlenen alandır.

Emanet Toplamları Hariç: Satışlar penceresinde malzeme satış işlemlerine ait toplamlara emanet malzemeler de dahildir. Emanet malzemelere ait rakamların satış toplamlarının dışında tutulması isteniyorsa bu alan işaretlenir.