Malzemenin tüm ambarlar için genel durumunu gösterir. Durum penceresinde stok ve fatura bölümlerinden kaydedilen işlemlerin miktar ve tutar olarak toplam bilgileri yer alır. Malzeme genel durum bilgileri malzeme tanımı üzerinde, malzemeler listesinde ve fiş fatura satırlarında F9-sağ fare tuşu menüsündeki Durum seçeneği ile alınır. Malzeme durum penceresinden izlenen bilgiler şunlardır:

AlanAçıklama

Satınalma Siparişleri

Malzemenin temini için tedarikçilere verilen sipariş miktarıdır.

Teslim Alınan Siparişler

Teslim alınan sipariş miktarıdır.

Satış Siparişleri

Malzeme için müşterilerden alınan sipariş miktarıdır.

Sevkedilen Siparişler

Satış siparişinin karşılanan miktarıdır.

Satınalma Miktarı

Alınan malzeme miktarıdır.

Üretimden Girişler

Üretimden giren malzeme miktarıdır.

Diğer Girişler

Kullanıcı tanımlı fişlerden girilen malzeme miktarıdır.

Önceki Dönem Devri

Bir önceki mali dönemden devreden malzeme miktarıdır.

Toplam Girişler

O ana kadar alınan malzeme miktarıdır.

Ambar Girişleri

Ambardan girilen malzeme miktarıdır.

Konsinye Girişler

Konsinye olarak alınan malzeme miktarıdır.

Satış Miktarı

Tüm ambarlar bazında malzemenin satış miktarını gösterir.

Sarf, Fireler

Sarf ve fire malzeme miktarıdır.

Diğer Çıkışlar

Kullanıcı tanımlı fişler ile çıkılan malzeme miktarıdır.

Toplam Çıkışlar

Tüm hareketler dikkate alınarak çıkılan malzeme miktarıdır.

Ambar Çıkışları

Ambardan çıkılan malzeme miktarıdır.

Konsinye Çıkışlar

Konsinye olarak müşterilere verilen malzeme miktarıdır.

Fiili Stok

Konsinye malzeme miktarları dahil olmak üzere elde bulunan malzeme miktarını gösterir.

Gerçek Stok

Konsinye olarak alınan mal miktarı hariç konsinye olarak verilen mal miktarı dahil olmak üzere tüm ambarlardaki stok miktarını gösterir.

Sayım Fazlası

Sayım fazlası miktarını gösterir.

Sayım Eksiği

Sayım eksiği miktarını gösterir.

Son Hareket Tarihi

Stok son hareket tarihidir.

Satınalma Tutarı

Alımların parasal değerini gösterir.

Satış Tutarı

Toplam satış tutarını gösterir.

Ortalama Değer

Malzemenin yerel para birimi üzerinden ortalama değeridir.

Son İşlem Tarihi

Malzemenin son işlem tarihini gösterir.