Malzeme satınalma ve satış işlemlerinde malzemenin çeşitli özellik ve özellik değerleri kombine edilerek malzemeye ait birden fazla kombinasyon tanımlaması yapılması gerekebilir. Bunun için, malzemeye ait farklı özellikler ve özellik değerleri tanımlanır ve bu değerler bir araya getirilerek malzeme varyasyonları oluşturulur. Oluşturulan varyasyonlar tek bir malzeme kaydına bağlı olarak farklı kod ve açıklama bilgileriyle tutulur. Bir malzeme kaydına varyasyon tanımı yapılabilmesi için malzeme kartı genel bilgiler sayfasında malzemenin konfigüre edilebilir olup olmadığını gösteren varyantlı alanı işaretlenir ve malzeme kartı malzeme özellikleri sayfasında malzemeye ait özellikler "özellik seti" alanından özellik seti listesine ulaşılarak ya da özellikler tek tek girilerek tanımlanır. 

Varyantlı malzeme olarak işaretlenen malzeme kartı için malzeme özellikleri girilir fakat özellik değerleri seçilmez. Özellik değerleri malzemenin varyantlarını oluşturur. Malzeme Varyantları'na Malzeme listesinde F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alan Varyantlar seçeneği ile ulaşılır.