Malzeme/malzeme Sınıfı için geçerli olacak satınalma/satış fiyatları ve bu fiyatların hangi birim için ne koşullarda geçerli olacağı, malzeme/malzeme sınıfı tanımında Satınalma/Satış Fiyatları seçeneği ile kaydedilir. Açılan tablo üzerinden malzeme fiyatları tür seçilerek kaydedilir. Tablo satırlarındaki alanlar satınalma/satış fiyat tanımında yer alan alanlardan oluşmaktadır.

Satınalma/satış fiyatları seçeneği ile şu bilgiler kaydedilir: 

Kayıt Türü: Malzeme/malzeme sınıfı için tanımlanacak fiyat türüdür. Satınalma ve satış seçeneklerini içerir. 

Kodu: Satınalma/satış fiyatının kodudur. 

Yetki Kodu: Satınalma/satış fiyatı yetki kodudur. 

Birim Fiyat: Malzeme/malzeme sınıfı için tanımlanan satınalma/satış birim fiyatıdır. 

Birim: Fiyatın hangi birim için geçerli olduğunu gösterir. Malzeme/Malzeme Sınıfı altındaki mallar özelliklerinden, değişik paketleme ve sunuş şekillerinden dolayı birden fazla sayıda birim üzerinden işlem görebilir. Örneğin malzeme işlemleri adet olarak gerçekleşebileceği gibi kutu, koli vb. farklı birimler üzerinden de gerçekleşebilir ve bu birimlere ait farklı satınalma/satış fiyatları olabilir. 

KDV: Belirlenen birim fiyata KDV'nin dahil olup olmadığını bu alanda yapılan seçimle belirlenir. 

Döviz: Birim fiyat alanında belirtilen fiyatın hangi para birimi üzerinden verildiği bu alanda belirlenir. Döviz türleri listelenerek ilgili döviz türü seçilir. 

Diğer Birimlere Çevrilebilir: Tanımlanan fiyatın malzeme/malzeme sınıfı için geçerli olacak, ancak fiyat kartı açılmayan diğer birimler için de kullanılmasını sağlar. Malzeme hareketlerinde birim fiyatı tanımlanmayan birimin seçilmesi durumunda fiyat kartında belirtilen tutar, fiyat kartında belirtilen öncelik sırası ve birim tanımında belirtilen çevrim katsayısı dikkate alınarak fiş satırında kullanılan birime çevrilerek hesaplanır. 

Grup Kodu: Satınalma/Satış fiyat  tanımı grup kodudur. 

Cari Hesap Kodu: Verilen fiyatın geçerli olacağı cari hesabın kodudur. Satılan/alınan mal miktarına ya da ödeme/tahsilat şekillerine göre değişen farklı fiyat uygulamaları olabilir. Bu koşulları farklı fiyat kartlarında tanımlayarak cari hesaba yapılan işlemlere uygulamak hem zaman kaybını önler hem de hata payını azaltır. 

Cari Hesap Unvanı: Kod alanında belirtilen cari hesabın unvanıdır. Eğer fiyat kartında cari hesap kodu doğrudan kullanılmışsa yani cari hesap kodunun sonuna * yıldız vb. karakterler eklenmemişse görüntülenir. 

Cari Hesap Özel Kodu: Verilen fiyatın geçerli olacağı cari hesabın özel kodudur. Tanımlı fiyatlar, cari hesap özel koduna göre filtrelenerek fiş ve faturalara aktarılabilir. 

Cari Hesap yetki Kodu: Verilen fiyatın geçerli olacağı cari hesabın yetki kodudur. Tanımlı fiyatlar, cari hesap yetki koduna göre filtrelenerek fiş ve faturalara aktarılabilir. 

Ödeme Planı: Satınalma/satış fiyatının hangi ödeme koşullarında geçerli olacağı bu alanda belirlenir. Malın satınalma/satış fiyatı, satın alınan/satılan mal miktarı ve ödeme şekline göre değişebilmektedir. Belli bir miktarın altındaki satınalma/satışlarda peşin ödeme, belli bir miktar ve sonrası için farklı fiyat ve ödeme koşulları ile uygulanabilir. Bu fiyat için ödemenin ne şekilde yapılacağı ödeme planı satırında ödeme planı seçilerek kaydedilir. 

Ticari İşlem Grubu: Tanımlanan fiyatın hangi ticari işlem grubu için geçerli olacağını belirtir. 

Teslim Süresi: Malın temin süresidir. Satınalma/Satış fiyatları temin sürelerine göre değişebilmektedir. Örneğin bazı malzemelerin fiyatları dönemsel olarak farklılık gösterir. Satınalma/satış fiyat tanımında teslim süresinin belirtilmesi ile malzemelerin dönemsel olarak fiyatları izlenebildiği gibi, hemen temin edilmesi istenen malzemelere farklı fiyatlar uygulanabilir. 

Sıralama: Fiyat tanımlarını kendi içinde sıralamak için kullanılır. 

Teslimat Kodu: Malın ne şekilde teslim edileceğini (kara, hava taşımacılığı, posta vb.)  belirtir. Teslimat kodu teslim masraflarının ne şekilde karşılanacağını da belirtir. Örneğin verilen fiyata nakliye masraflarının dahil olup olmadığı teslimat kodu tanımında belirtilebilir. 

Öncelik: Tanımlanan fiyat kartının kullanım önceliğidir. Aynı malzeme/malzeme sınıfı  için çok sayıda satınalma/satış fiyatı tanımının olması durumunda fiş ve faturalara hangi fiyatın öncelikli olarak aktarılacağı bu satırda belirlenir. Öncelik sırası sayı olarak verilir. 

Başlangıç/Bitiş Tarihi ve Saati: Malzeme satınalma/satış fiyatının hangi tarihler ve saatler arasında geçerli olacağı belirtilir. 

Koşul: Koşul alanında satınalma/satış fiyatının geçerli olacağı koşullar parametreler kullanılarak kaydedilir. Malzeme satınalma/satış fiyat kartında tanımlanacak formüllerde aritmetik işlemler yanında fonksiyon kullanımı da söz konusudur. Mantıksal ve matematiksel işlemlerle, tanımlanan satınalma/satış fiyatının hangi koşullarda kullanılacağı belirlenir. Böylece işlemler otomatikleştirilir ve kullanım hataları en aza indirgenir.

Koşul alanında X1 parametresini kullanarak ambar bazında fiyat tanımı yapılabilir. Örneğin tanımlanan fiyatın 2 numaralı ambar için geçerli olması istenirse X1=002 yazılır. 

Aynı fiyatın birden fazla ambar için geçerli olması istenirse (X1=[Ambar numarası1,.....,Ambar numarasıN]) şeklinde koşul belirtilir.

Fiş ve fatura satırlarında birim fiyat alanında tanımlı birim fiyat seçildiğinde fişte belirtilen ambarın koşul olarak belirtildiği fiyat gelecektir. 

e-İş Ortamında Geçerlidir: Satınalma/satış fiyatının e-iş uygulamalarında kullanılacağını belirtir. 

e-Mağazada Geçerlidir: Satınalma/satış fiyatının e-mağaza uygulamalarında kullanılacağını belirtir. 

Satış Noktalarında Geçerlidir: Satınalma/satış fiyatının satış noktalarında kullanılacağını belirtir. 

Fiyat Açıklaması: Satınalma/satış fiyatlarına ait detay açıklama bilgisidir. 

Alt/Orta/Üst Düzey Yetkili Türü/Limiti: Malzeme/malzeme sınıfı için tanımlı birim fiyat için, fiyat değiştirme limiti uygulanacağı zaman geçerli olacak yetkili türü ve limitidir. Fiyat değiştirme limiti, kullanıcı bazında tanımlanan, malzeme/hizmet satınalma/satışlarında malzeme/hizmet satınalma/satış fiyat kartlarında tanımlı birim fiyat için daha sonra herhangi bir nedenle yapılabilecek değişikliğin yüzde veya tutar üzerinden limitidir. Sistem işletmeninde kullanıcılara verilen fiyat değiştirme yetkisi bazında fiyat kartında belirtilen yüzde veya tutar kadar kullanıcıların fiyatta değişiklik yapmasına izin verilir. Programı kullanan kullanıcı hangi fiyat limiti grubundaysa (Alt Düzey/Orta Düzey/Üst Düzey Yetkili) fiyat kartındaki ilgili alandaki limit dahilinde değişiklik yapabilir. Kullanıcının, birim fiyatı, alım fişlerinde arttırabilmesi, satış fişlerinde düşürebilmesi sağlanır. Satış ve Dağıtım/Satınalma Parametrelerinde yapılan seçime göre satınalma/satış işlemleri sırasında fiyat kartında verilen limit aşıldığında kullanıcı uyarılır, faturanın kaydedilmesine izin verilmez. Ayrıca, kullanıcılar için fiyat değiştirme limiti verilen fiyat kartları değiştirilmek veya çıkarılmak istendiğinde program kullanıcıyı "Fiyat Kartı Fiyat Değiştirme Limiti Kontrolünde Kullanılmaktadır" şeklinde uyarır. 

İşyeri: Satınalma/Satış fiyatının hangi işyerlerinde geçerli olduğu bu alanda belirtilir. 

Cari Hesap Yetki Kodu: Satınalma/satış fiyatının cari hesap yetki koduna göre girilmesine ve işlem yapılmasına olanak sağlar. 

Marka Kodu: Malzeme satınalma/satış fiyatının ait olduğu marka kodudur.

Ayrıntılı bilgi için bkz. Malzeme Satınalma Fiyat Kartı BilgileriMalzeme Satış Fiyat Kartı Bilgileri