Malzeme tanımı üzerinde yer alan Alternatifler sayfası ile, malzemenin alternatifleri kaydedilir. Malzemenin alternatifinin belirlenmesi, birbirinin eşdeğeri olan malzemeleri alıp satan sektörlerde büyük kolaylık ve zaman kazancı sağlar.

Alternatifler penceresi tablo biçimindedir. Bu tablonun her satırında, malzeme tanımına alternatif (eşdeğer) olan bir başka malzeme tanımı seçilir. Bölen ve çarpan alanlarında, tanımlı malzeme ve alternatif olacak malzeme arasındaki çevrim katsayıları belirtilir. İşlemlerde kullanılacak bu çevrim katsayıları malzemelerin ana birimleri arasından tanımlanır. Ancak ana birimler aynı olmak zorunda değildir. Alternatifler sayfasında yer alan alanlar ve girilen bilgiler şunlardır:

Bölen: Alternatif olarak kullanılacak malzemenin katsayısı girilir. Bu alana girilen değer, kartta tanımlanan malzemenin alternatifi olan malzemeden ne kadar kullanılması gerektiğini gösterir. 

Malzeme Kodu: Kartta tanımlı olan malzemeye alternatif olarak seçilen malzeme tanımının kodudur. Bu alandan malzeme tanımları listesine ulaşılır ve seçim yapılır. 

Malzeme Açıklaması: Malzeme kodu alanında seçimi yapılan malzeme tanımının açıklaması bu alana doğrudan gelir. İstenirse bu alandan da alternatif olabilecek malzeme tanımına ulaşılıp seçim yapılır. Ancak bu alanda kartta tanımlı olan malzeme seçilemez. Yani bir malzeme kendisinin alternatifi olamaz. 

Çarpan: Alternatif tanımı yapılacak malzemenin katsayısı girilir. Bu alana girilen değer, bölen alanında girilen alternatif malzeme katsayısının, kartta tanımı yapılan malzemenin ne kadar birimine karşılık geldiğini gösterir. 

Öncelik: Satırlarda seçimi yapılan alternatif malzemeler için belirlenen öncelik sırasıdır. Eğer birden fazla alternatif malzeme seçimi yapıldıysa, bunların işlemlerde otomatik olarak kullanılabilmesi için her seçim için öncelik bilgisi girilmelidir. 

Başlangıç/Bitiş Tarihi: Alternatif malzemenin hangi tarihler arasında kullanılacağı başlangıç ve bitiş tarihi alanlarında belirlenir. Başlangıç tarihi alanına sistem tarihi, bitiş tarihi alanına ise dönem sonu tarihi doğrudan gelir, istenirse değiştirilir. 

Asgari Miktar: Satırdaki malzemenin alternatif olarak kullanılabilmesi için elde bulunması gerekli asgari miktar girilir. 

Azami Miktar: Satırdaki malzemenin alternatif olarak kullanılabilmesi için elde bulunması gerekli azami miktar girilir. 

Ambar: İşlemlerde alternatif malzeme kullanımlarında, alternatiflerin fiş veya faturada seçili ambar bilgisine göre filtrelenmesi için kullanılır. İşlemlerde, ambar bilgisi eşleşen alternatifler listelenir. Birden fazla aynı ambara ait alternatif varsa öncelik bilgisi dikkate alınır.