Malzeme/malzeme sınıfına ait işlemlerin, muhasebeleştirme yapıldığında izleneceği hesap kodları, tanım üzerinde Muhasebe Hesapları seçeneği ile kaydedilir. 

Muhasebe hesapları sayfasında verilen bağlantı kodları fiş ve faturalara öndeğer olarak aktarılır. Muhasebe hesapları penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır: 

Hesap Kodu: Malzeme/Malzeme sınıfına ait işlemlerin/hareketlerin muhasebeleştirme yapıldığında izleneceği muhasebe hesabının kodudur. Her satır için tek bir hesap kodu seçilebilir. 

Masraf Merkezi: Malzeme/malzeme sınıfına ait işlemlerin izleneceği masraf merkezini belirtir. Masraf merkezi kodu verilir ya da masraf merkezleri listesinden seçilir. 

Muhasebe hesap kodları ve masraf merkezleri, malzeme kartı üzerinden ya da Genel Muhasebe program bölümünden Muhasebe Bağlantı Kodları seçeneği ile verilir. 

Yasal düzenlemelere göre malzemelerle ilgili işlemler belli hesaplar altında toplanmaktadır. Muhasebe program bölümünde, muhasebe bağlantı kodları verilerek, malzemelerle ilgili işlemlerin hangi muhasebe hesabı ve masraf merkezi altında izleneceği belirlenir. Bu kodların kartlara öndeğer olarak aktarılacağı belirtilirse Muhasebe Kodları penceresine öndeğer olarak aktarılır. 

Malzeme sınıfına ait işlemlerin, muhasebe bağlantı kodlarında verilen hesaptan ve masraf merkezinde farklı bir hesap ve/veya masraf merkezi altında toplanması isteniyorsa öndeğer olarak verilen bu kodlar değiştirilir.