Oracle 19C'de User oluştururken Specify a Valid Common User or Role Name uyarısı alınıyorsa aşağıdaki Alter parametresi True olarak set edilerek tekrar kullanıcı oluşturmak kontrol edilebilir.

ALTER SESSION SET "_oracle_script"= TRUE;