Banka Kredilerinin, kalan kredi taksitleri yeni vade ve faiz oranına göre yeniden yapılandırılabilmesi için Banka Kredileri F9 menüsünde bulunan Kredi Yapılandırma seçeneği kullanılır.

Bu seçenek ile, faiz oranlarındaki değişiklik sonrası hesaplamalar yeniden yapılarak anapara tutarı, faiz tutarı, BSMV tutarı alanları yeni hesaplanan değerlere göre güncellenir.

Güncelleme henüz ödemesi yapılmamış banka kredi taksitleri için "Kalan Kredi Anapara Tutarı" üzerinden, yeni faiz oranı kullanılarak yapılır.

Güncelleme sırasında ödenmemiş taksit sayısı aynı kalabilir, artırılabilir veya azaltılabilir.

Kredinin ödenmemiş ana para tutarında değişiklik yapılmaz.

Kredi Kodu: Tanımlı kredi kodudur, değiştirilemez.

Kredi Açıklaması: Tanımlı kredi açıklamasıdır, değiştirilemez.

Kalan Ana Para: Kredinin kapanmamış anapara tutarıdır, değiştirilemez.

Yapılandırma Tarihi: Sistem tarihi otomatik gelir, değiştirilebilir.

Masraf Komisyon: Kredi yapılandırmasında ödenen masraf tutarı belirtilir.

Faiz Oranı: Hesaplanacak faiz oranı belirtilir.

BSMV Oranı: Hesaplanacak BSMV oranı belirtilir.

Taksit Sayısı: Kredinin taksit sayısı belirtilir.

Hesapla işlemi ile girilen verilere göre hesaplamalar yapılır. Taksit hareketleri oluşturulur.

Taksit hareketleri alanında;

Vade, Anapara Tutarı, Faiz Tutarı, BSMV Tutarı alanlarına bilgi girişi yapılabilir.

Faiz oranı, BSMV oranı ve Taksit sayısı girilmeden, banka taksit hareketlerindeki gibi Excel üzerinden değişiklik yapılabilir, alanlara kopyala-yapıştır ile taksit hareketleri girilebilir.

Yapılandırma işleminde kaydet yapıldığında otomatik banka fişi oluşturulur. Kaydet işlemi ile kredi tanımlama ekranında kredi bilgileri alanı güncellenir.

Yapılandırma sonrası oluşturulan banka işlem fişinde hesaplama aşağıda belirtilen şekilde yapılır:

Ödenmemiş taksit hareketlerinin toplam faiz tutarı-Yapılandırma faiz tutarı

Taksit hareketleri penceresinde yapılandırılmış kredi taksitleri üzerinde değişiklik yapılamaz.

Banka Kredi Taksitleri Raporu'nda yapılandırma öncesi kapandı durumundaki taksit ödemeleri listelenir.