Konu ile ilgili videoya ulaşmak için tıklayınız.

Kullanıcılar e-Logo Özel Entegratörlük Portalı üzerinden Satış, İstisna, İade, Tevkifat, Stopaj, SGK, Kamu, İhracat e-Fatura tiplerinde fatura oluşturmak mümkündür. Logo Elektronik Özel Entegratörlük Portalı'nda e-Fatura oluşturabilmek için öncelikle aşağıda belirtilen işlemlerin gerçekleştirilmesi gerekir:


Firma Bilgileri Ekleme

Ayarlar-Araçlar-Firma Bilgileri ekranında firmanın tüm bilgileri eksiksiz girilmelidir. Bu alan, oluşturulacak e-Faturada satıcı bilgileri alanını oluşturur.


Bu alanda yer alan Vergi / Kimlik No, Ad-Soyad ve Unvan alanlarına bilgi girişi yapılamaz.

Firma Bilgileri alanındaki bilgiler doldurulduktan sonra sayfanın altında yer alan Numara Şablonları alanında Özel Entegratörlük Portalı'ndan oluşturulacak e-Fatura için bir ön ek tanımlanmalıdır.

"+" butonu ile yeni bir satır açarak satırdaki Ön Ek alanına kullanılacak Ön Ek tanımlanır. Son Numara ve Son Belge Tarihi alanları sistem tarafından otomatik doldurulur ve değiştirilemez. Entegratör Portalı'ndan oluşturulacak e-Faturalar için sadece 1 adet Öndeğer ön ek tanımı yapılır. Kullanım türü alanı, e-Fatura portaldan oluşturulduğu için Portal seçimi yapılmalıdır.

Bu alanlar doldurulduktan sonra açılan satırın başında yer alan disk işaretine basılarak ilgili ön ek kaydedilir.

Sosyal Güvenlik Kurumu'na Özel Entegratörlük Portalı'ndan fatura kesecek mükellefler Firma Bilgileri alanındaki ''SGK'ya e-Fatura Düzenleyenler için Ek Alanlar'' alanını da doldurmalıdır.


Adres Defterine Alıcı Bilgileri Ekleme

Firma Bilgileri alanından sonra yapılması gereken 2. işlem Ayarlar-Araçlar menüsü altında yer alan Adres Defteri alanında e-Fatura düzenlenecek olan e-Fatura Mükellefi firmaya ait bir kayıt açılmasıdır.


Bu sayfada Ekle butonu ile yeni bir Pencere açılır ve bu alana Alıcı bilgileri girilir. Bu açılan sayfada firmanın vergi kimlik numarasını ya da T.C. kimlik numarasını ilgili alana yazdıktan sonra e-Fatura etiket bilgisi otomatik olarak aşağıda seçilebilir olur.

Bu sayfada yanında "*" ibaresi olan alanlar bilgi girişi zorunlu alanlardır. İlgili alanlar doldurulduktan sonra Kaydet butonu ile kart Adres Defterine kaydedilir.


e-Fatura Oluşturma

Firma Bilgileri ve Adres Defteri alanlarında gerekli tanımlamalar yapıldıktan sonra e-Fatura / e- Fatura Araçlar / e-Fatura Oluşturma alanından e-Fatura oluşturulur.

Ekle seçeneği ile açılan ekranda yer alan alanlar doldurularak fatura oluşturulur. Fatura ekranı; Fatura Bilgileri, Alıcı Bilgileri, Mal-Hizmet Bilgileri, Toplamlar ve Not bölümlerinden meydana gelir.


Yeni Fatura-Fatura bilgileri bölümünde yer alan alanlar:

 • ETTN (Evrensel Tekil Tanımlama Numarası) ETTN faturanın tekliğini sağlayan numaradır, bu alanda değişiklik yapılamaz. Bu numara sistem tarafından üretilir.
 • ÖN EK Firma bilgilerinde belirtilmiş olan öndeğer ön ek otomatik olarak alana gelir, birden fazla ön ek tanımlanarak seçim yapılabilir.
 • ÖZELLEŞTİRME NUMARASI sistem tarafından üretilir, bu alanda değişiklik yapılamaz.
 • SENARYO alanında temel fatura, ticari fatura, yolcu beraber fatura, ihracat fatura ve kamu fatura seçenekleri yer alır.
Özel Entegratörlük Portalı'ndan İHRACAT faturası oluşturmak istediğinde senaryo alanında mutlaka İHRACAT seçimi yapılmalıdır. Bu seçime bağlı olarak fatura oluşturma ekranında ek alanlar oluşur.
 • FATURA TİPİ alanından "Satış, İade, Tevkifat, İhraç Kayıtlı, İstisna, Özel Matrah ve SGK" olmak üzere düzenlenecek fatura tipinin seçilmesi zorunludur.
 • DOKÜMAN PARA BİRİMİ alanından fatura genelinde kullanılacak para birimi seçilir. Bu değer öndeğer olarak Türk lirası gelir, kullanıcı tercihine göre değişiklik yapabilir.
 • Döviz-TL kur, döviz kurunun girildiği alandır.
 • Faturaya kaynak teşkil eden siparişe ait numara ve tarih bilgisi girilmesi zorunlu bir alan değildir.
 • Faturadan önce irsaliye düzenlenmiş ise, İrsaliye Tarihi ve İrsaliye Numarasının İRSALİYE BİLGİLERİ alanından girilmesi zorunludur.

Yeni Fatura-Alıcı bilgileri bölümünde yer alan alanlar:

ALICI ARA alanı önceden Adres Defterine kaydedilen müşteri bilgilerini otomatik olarak getirmekte kullanılır. Alıcı ile yapılan kısaltmanın ilk harfinin girilmesi halinde ekranda ilgili alıcılar listelenir.


Yeni Fatura-Mal/Hizmet Bilgileri Bölümü

Mal/hizmet bilgisi girmek için "+" (Satır Ekle) butonu seçilir. İlgili başlıkların altına gelen kutucuklara gerekli bilgiler girilir. Başka bir mal/hizmet bilgisi girişi için "+" (Satır Ekle) butonuna tıklanarak yeni bir satır açılır. Bir satırı silmek için satır seçilerek Satır Sil butonu seçilir.

Vergi Ekle bölümünden, KDV dışında faturada yer alması istenen vergi türü/türleri seçilir ve Vergi Ekle butonuna tıklanır.


Oluşturulan faturanın Mal/Hizmet bilgileri %0 KDV'li satır içermemelidir. Sadece vergi muafiyet istisnasına sahip mal ya da hizmetler %0 KDV'li olabilir. Oluşturulan faturaya vergi istisna muafiyet sebebi girilmelidir ve satıra da eklenmelidir.


Yeni Fatura-Toplam Bilgiler Bölümü

Toplamlar bölümündeki rakamlar, Mal/Hizmet Bilgileri alanında girilen rakamlarla sistem tarafından otomatik olarak hesaplanır. Bu nedenle bu bölümdeki alanlara elle bilgi girişi yapılamaz.

Tüm bölümler başarılı şekilde doldurulduktan sonra Kaydet seçeneği tıklanarak fatura oluşturma işlemi tamamlanır.

Doldurulması zorunlu alanlar boş bırakılır ise, ilgili alanların doldurulması için "Lütfen Girmiş Olduğunuz Bilgileri Kontrol Ediniz" hata mesajı alınır. Fatura sistem gereklerine uygun bir biçimde oluşturuldu ise kaydedilir ve "Kullanıcı Faturaları" bölümünde listelenir.

Numara Verme: Kaydedilen e-Faturanın gönderilmesinden önce "Numara Oluştur" seçeneği tıklanarak oluşturulan e-Faturaya numara verme işlemi yapılır.


e-Fatura Gönderme: Numara verilen e-Fatura "Onayla" seçeneği seçilerek gönderilir.Faturayı onaylamadan önce sayfanın altında yer alan butonlarla yapılan işlemler aşağıdaki gibidir:

   • Değiştir Butonu: Oluşturulan faturada onayla işlemi yapılmadan önce herhangi bir değişiklik yapılması gerekiyorsa ilgili fatura seçilerek Değiştir butonu seçilir ve gerekli değişiklikler yapılır.
   • Fatura Göster Butonu: Oluşturulan fatura alıcıya gönderilmeden önce kontrol edilmelidir. İlgili fatura Fatura Göster seçeneği tıklanarak görüntülenir.
   • UBL Göster Butonu: İlgili fatura UBL'si, UBL'i Göster seçeneği tıklanarak görüntülenir.
   • Sil Butonu: Herhangi bir faturanın silinebilmesi için ilgili kayıt seçilerek Sil butonuna tıklanır.
Oluşturulan ve henüz Onaylanmayan bir faturanın tarihini değiştirmek, numarasını değiştirmek ya da bu ekrandan silmek için Ayarlar-Araçlar-Ayarlarım menüsü altında yer alan Web Fatura Oluşturma ayarlarından ilgili ayarları EVET yapılmalıdır.


Özel Entegratörlük Portalı'ndan oluşturulan faturanın hata alması durumunda hata detayı Giden Faturalar menüsünden kontrol edilir. Hata alan fatura e-Fatura Oluştur ekranına HATALI olarak yeniden düşer. Faturanın içerisine Değiştir butonu ile girilmeli hata düzeltildikten sonra ONAYLA butonu ile fatura yeniden gönderilmelidir.