Doküman Yönetimi Özellik Seti

  • Akıllı Doküman Yönetimi
  • Online Görüntüleme
  • Versiyon Yönetimi
  • Metaveri Yönetimi
  • Full-text Arama
  • OCR Desteği (Google Cloud Vision)
  • Uygulama Kullanıcıları Arası Doküman Paylaşımı
  • Uygulama Dışı Doküman Paylaşımı
  • Ortak Çalışma Alanları
  • Doküman Onay Süreçleri