Bordro programında, Sicil Yönetimi seçeneği ile;

  • Firmalarda ve iş yerlerinde çalışan personele ait sicil kartları açılır,
  • İşe giriş ve işten çıkış işlemleri ve atama işlemleri kaydedilir,
  • Basılması gereken resmi bildirge ve formlar istenen rapor ünitesinden alınır,
  • Eski personele ait işlemler kaydedilir,
  • Sicil işlemlerine ait raporlar alınır.