Üretim sırasında, ana malzemenin üretiminde kullanılacak olan malzeme miktarları ürün reçetesinde verilen sabit miktar ya da formül alanında kullanılan fonksiyonlar ve parametreler sayesinde belirlenir; otomatik olarak hesaplanır. Bu hesaplamalar için tanımlanan formüllerde aritmetik ve mantıksal operatörler ve sistemde tanımlı parametrelerden yararlanılır. Miktar hesaplarında kullanılacak formüller belirlenirken programda tanımlı mevcut parametreler dışında kullanıcı tarafından tanımlanabilen firma geneli için belirlenmiş firma reçete sabitleri de kullanılabilir (sıcaklık, genleşme katsayısı vb). Üretimde, miktar formüllerinde kullanılacak bu sabitler,

Üretim Tanımları program bölümünde Ana Kayıtlar menüsündeki Üretim Sabitleri menü seçeneği ile tanımlanır. 

"Ekle" seçeneği ile kaydedilen bilgiler şunlardır: 

Kod: Firma üretim sabiti kodudur. Firma üretim sabitleri kodu her zaman 'C_' ile başlar. Kullanıcı kodun 'C_' ile başlayan bölümünü silemez, değiştiremez. 

Küme Kodu: Üretim sabitinin ait olduğu küme kodudur. Bu alan, üretim sabitlerini gruplamak ve formül penceresine reçete sabitlerini grup olarak seçmek için kullanılır. 

Üretim sabitlerinin belirli kümeler altında toplanması özelliği ile aynı firma sabitleri farklı kümeler altında toplanabilir. Küme kodları farklı olan aynı üretim sabitleri  reçetelere toplu olarak seçilebilir. 

Öndeğer: Firma üretim sabiti öndeğeridir. Formül alanında kullanıcı tanımlı alanlardan yapılan seçime göre malzeme miktarı hesaplanırken bu miktar öndeğer olarak gelir, istenirse değiştirilir. 

Burada tanımlanan firma üretim sabitlerine reçete üzerinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Reçete Sabitleri menüsü ile ulaşılır. Reçete formül tanımlarında kullanılacak sabitler Reçete Sabitleri penceresinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan,

  • Firma Üretim Sabiti Seç
  • Firma Üretim Sabitleri Kümesi Seç seçenekleri ile seçilir.

Firma üretim sabitleri kümesi seçildiğinde üretim sabitleri kümleri listelenir ve istenen küme seçilir. Bu durumda seçilen küme altında toplanmış olan sabitler reçeteye aktarılmış olur. Seçilen bu sabitler miktar formülü alanında listelenir.