İthalat dosyalarına göre, yapılan ithalatlarda gerçekleşmiş olan masrafların dağıtım anahtarı ile ambarlardaki malzemelere dağıtılması sonucunda ortaya çıkan TFRS'ye göre gerçek malzeme maliyetlerinin izlendiği rapordur. İthalat program bölümünde Raporlar seçeneği altında yer alır. Filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre

Değeri

Listeleme Şekli

Ayrıntılı / Özet

İthalat Dosya Kodu

Grup / Aralık

İthalat Dosya Adı

Grup / Aralık

İthalat Dosya Sıra No.

Grup / Aralık

GGB No.

Grup / Aralık

GGB Tarihi

Başlangıç / Bitiş

İthalat Operasyon Fiş No.

Grup / Aralık

Fiş TarihiBaşlangıç / Bitiş

İthalat Operasyon Fiş Özel Kodu

Grup / Aralık

İthalat Operasyon Fiş Yetki Kodu

Grup / Aralık

Cari Hesap Kodu

Grup / Aralık

Cari Hesap Unvanı

Grup / Aralık

Cari Hesap Özel Kodu

Grup / Aralık

Cari Hesap Yetki Kodu

Grup / Aralık

Cari Hesap Statüsü

Kullanımda / Kullanım Dışı

Ticari İşlem Grubu

Grup / Aralık

Malzeme Türü

Ticari Mal / Karma Koli / Depozitolu Mal / Sabit Kıymet / Hammadde / Yarı Mamul / Mamul / Tüketim Malı

Malzeme Statüsü

Kullanımda / Kullanım Dışı

Malzeme Kodu

Grup / Aralık

Malzeme Açıklaması

Grup / Aralık

Malzeme Özel Kodu

Grup / Aralık

Malzeme Yetki Kodu

Grup / Aralık

Malzeme Üretici Kodu

Grup / Aralık

Malzeme Grup Kodu

Grup / Aralık

Malzeme Özellikleri

Özellik 1-10 / Özellik Kodu – Değeri

Üst Malzeme Sınıfı Kodu

Listeden seçim

Ambar No.

Tanımlı ambarlar

Ambar Maliyet GrubuTanımlı ambar maliyet grupları

Proje Kodu

Grup / Aralık

Proje Açıklaması

Grup / Aralık

Fiş Türüİthalat Operasyon Fişi / Malzeme Dolaşım Fişi / Millileştirme Fişi