İthalat dosyalarına göre, yapılan ithalatlarda gerçekleşmiş olan masrafların dağıtım anahtarı ile ambarlardaki seri/lot ile izlenen malzemelere dağıtılması sonucunda ortaya çıkan gerçek malzeme maliyetlerinin izlendiği rapordur. İthalat program bölümünde Raporlar menüsü altında yer alır. Filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre

Değeri

Listeleme Şekli

Ayrıntılı / Özet

İthalat Dosya Kodu

Grup / Aralık

İthalat Dosya Adı

Grup / Aralık

İthalat Dosya Sıra No.

Grup / Aralık

GGB No.

Grup / Aralık

GGB Tarihi

Başlangıç / Bitiş

Fiş Tarihi

Başlangıç / Bitiş

İthalat Operasyon Fiş No.

Grup / Aralık

İthalat Operasyon Fiş Özel Kodu

Grup / Aralık

İthalat Operasyon Fiş Yetki Kodu

Grup / Aralık

Cari Hesap Kodu

Grup / Aralık

Cari Hesap Unvanı

Grup / Aralık

Cari Hesap Özel Kodu

Grup / Aralık

Cari Hesap Yetki Kodu

Grup / Aralık

Cari Hesap Statüsü

Kullanımda / Kullanım Dışı

Ticari İşlem Grubu

Grup / Aralık

Malzeme Türü

Ticari Mal / Karma Koli / Depozitolu Mal / Sabit Kıymet / Hammadde / Yarı Mamul / Mamul / Tüketim Malı

Malzeme Statüsü

Kullanımda / Kullanım Dışı

Malzeme Kodu

Grup / Aralık

Malzeme Açıklaması

Grup / Aralık

Malzeme Özel Kodu

Grup / Aralık

Malzeme Yetki Kodu

Grup / Aralık

Malzeme Grup Kodu

Grup / Aralık

Malzeme Özellikleri

Özellik 1-10 / Özellik Kodu – Değeri

Malzeme İzleme Yöntemi

Lot (Parti) Numarası / Seri Numarası

Lot / Seri No.

Grup / Aralık

Lot / Seri Açıklaması

Grup / Aralık

Ambar No.

Tanımlı ambarlar

Proje Kodu

Grup / Aralık

Proje Açıklaması

Grup / Aralık