Masraf yansıtılan ithalat operasyon fişlerinin millileştirme işlemlerinin kaydedilmesinde, ithal edilen malzemenin ülkeye girişi yapıldıktan sonra kullanıcının merkez ambarına aktarılmasında kullanılır. Kullanıcının malzemelerin tamamı veya bir kısmını kendi ambarına aktarması ve bu malzemelerin masraflar sonucu oluşmuş maliyetini girerek ithalatı sonlandırması için oluşturulan fişlerdir; malzemelerin merkez ambara girişleri fatura üzerindeki birim fiyatları üzerinden değil; masrafların yansıtıldığı gerçek maliyetler (ithalat fiyatı) üzerinden yapılmaktadır.

Millileştirme fişleri, İthalat program bölümünde Hareketler seçeneği altında yer alır. Fiş eklemek ve var olan kayıtlar üzerinde yapılacak işlemler için ilgili seçenekler kullanılır.

Ekle

Yeni bir millileştirme fişi eklemek için kullanılır.

Değiştir

Fiş bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.

Çıkar

Fişi silmek için kullanılır.

İncele

Fiş bilgilerini incelemek için kullanılır.

Ek Bilgi Formları

Logo Object Designer ile millileştirme fişleri için kullanıcı tarafından tanımlanan ek alanları görüntülemek için kullanılır.

Bul

Fiş tarihi ve numarası verilerek istenen fişi bulmak için kullanılır.

Kopyala

Fişi kopyalamak için kullanılır.

Toplu Kayıt Çıkar

Seçilen kayıtları toplu olarak silmek için kullanılır.

Muhasebe Kodları

Seçilen fişe ait muhasebe kodlarını kaydetmek için kullanılır.

Muhasebeleştir

Seçilen fişi muhasebeleştirmek için kullanılır.

Toplu Muhasebeleştir

Seçilen ithalat operasyon fişlerini toplu olarak muhasebeleştirmek için kullanılır.

Kayıt Bilgisi

Fişin ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler.

Yaz

Seçilen ithalat fişini yazdırmak için kullanılır.

Toplu Basım

Seçilen fişleri toplu olarak yazdırmak için kullanılır.

Filtrele

Millileştirme fişleri listesini istenen özellikteki kayıtlarla görüntülemek için kullanılır.

Kayıt Sayısı

Kayıtlı fiş sayısını görüntüler.

Güncelle

Fiş listesini güncellemek için kullanılır.

Öndeğerlere Dön

Fiş listesini programda tanımlı ölçütlerde görüntülemek için kullanılır.

Birime Göre Toplam Miktar

Fiş içerisinde girilmiş tüm satırların birim bazında toplamlarını listelemek için kullanılan seçenektir.

İthalat Tarihçesiİthalat dosya bağlantısı yapılabilen akreditiflerin sağ tuş (F9) menüsünde yer alır. İthalat Tarihçesi ekranı, ilgili ithalat dosya kodu ile bağlantısı olan tüm kayıtları listeler.