Dağıtım fişleri, ithal edilen malzemeler için yapılmış olan masrafların takibi ve bu masrafların malzemelerin tamamına veya belirli kısmına yansıtılması için kullanılmaktadır. İthalat dosyasına ait masraf tutarları, bu tutarların ne kadarının hangi antrepodaki malzemelere yansıtılacağı dağıtım fişleri ile kaydedilir. İthalat program bölümünde Hareketler menüsü altında yer alır. Yeni fiş eklemek ve var olan kayıtlar üzerinde yapılacak işlemler için ilgili menü seçenekleri kullanılır.

Ekle

Yeni bir dağıtım fişi eklemek için kullanılır.

Değiştir

Fiş bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.

Çıkar

Seçilen fişi silmek için kullanılır.

İncele

Fiş bilgilerini incelemek için kullanılır.

Ek Bilgi Formları

Logo Object Designer ile dağıtım fişleri için tanımlanmış ek alanları görüntülemek için kullanılır.

Toplu Kayıt Çıkar

Seçilen fişleri toplu olarak silmek için kullanılır.

Yaz

Seçilen fişi yazdırmak için kullanılır.

Toplu Basım

Seçilen fişleri toplu olarak yazdırmak için kullanılır.

Muhasebe Kodları

Seçilen fişe ait muhasebe kodlarını kaydetmek için kullanılır.

Muhasebeleştir

Seçilen fişi muhasebeleştirmek için kullanılır.

Toplu Muhasebeleştir

Seçilen dağıtım fişlerini toplu olarak muhasebeleştirmek için kullanılır.

Bul

Tarih ve fiş numarası verilerek istenen kaydın aranmasında kullanılır.

Filtrele

Dağıtım fişleri listesinin istenen özellikteki kayıtlarla listelemek için kullanılır.

Kayıt Bilgisi

Fişin ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve zaman yapıldığını görüntüler.

Kayıt Sayısı

Kayıtlı dağıtım fiş sayısını görüntüler.

Güncelle

Malzeme dağıtım fişleri penceresini güncellemek için kullanılır.

Öndeğerlere Dön

Malzeme dağıtım fişleri penceresini programda tanımlı ölçütlerde görüntülemek için kullanılır.

İthalat Tarihçesiİthalat dosya bağlantısı yapılabilen akreditiflerin sağ tuş (F9) menüsünde yer alır. İthalat Tarihçesi ekranı, ilgili ithalat dosya kodu ile bağlantısı olan tüm kayıtları listeler.