İthalat operasyon fişinde girilen malzemelerin antrepolar veya seçilen diğer depolar arasındaki hareketleri malzeme dolaşım fişleri ile kaydedilir. İthalat program bölümünde Hareketler menüsü altında yer alır. Yeni fiş eklemek ve var olan kayıtlar üzerinde yapılacak işlemler için ilgili menü seçenekleri kullanılır.

Ekle

Yeni malzeme dolaşım fişi eklemek için kullanılır.

Değiştir

Fiş bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.

Çıkar

Seçilen fişi silmek için kullanılır.

İncele

Fiş bilgilerini incelemek için kullanılır.

Ek Bilgi Formları

Logo Object Designer ile Malzeme Dolaşım Fişleri için kullanıcı tarafından tanımlanan ek alanları görüntülemek için kullanılır.

Bul

Fiş tarihi ve numarasına göre istenen fişi bulmak için kullanılır.

Kopyala

Seçilen fiş bilgilerini boş bir fişe kopyalar. Hızlı bilgi girişi için kullanılır.

Kayıt Bilgisi

Fişin ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve zaman yapıldığını görüntüler.

Toplu Kayıt Çıkar

Seçilen fişleri toplu olarak silmek için kullanılır.

Yaz

Seçilen fişi yazdırmak için kullanılır.

Toplu Basım

Seçilen fişleri toplu olarak yazdırmak için kullanılır.

Filtrele

Malzeme dolaşım fişleri listesinin istenen özellikteki kayıtlarla listelemek için kullanılır.

Kayıt Sayısı

Kayıtlı malzeme dolaşım fiş sayısını görüntüler.

Güncelle

Malzeme dolaşım fişleri penceresini güncellemek için kullanılır.

Öndeğerlere Dön

Malzeme dolaşım fişleri penceresini programda tanımlı ölçütlerde görüntülemek için kullanılır.

Birime Göre Toplam Miktar

Fiş içerisinde girilmiş tüm satırların birim bazında toplamlarını listelemek için kullanılan seçenektir.

İthalat Tarihçesiİthalat dosya bağlantısı yapılabilen akreditiflerin sağ tuş (F9) menüsünde yer alır. İthalat Tarihçesi ekranı, ilgili ithalat dosya kodu ile bağlantısı olan tüm kayıtları listeler.
Maliyet Dağıtım FişleriMaliyet dağıtımında kullanılan fişlerin F9 menüsünde yer alır. Fişin kullanıldığı maliyet dağıtım fişine ulaşmak için kullanılır.