Yurtdışı satıcı firmalardan alınan mal ya da hizmetlerin kaydedildiği, ithalat fatura bilgilerinin girildiği fiş türüdür. Alınan hizmete ait bilgiler alınan hizmet faturası ile kaydedilebildiği gibi, ithalat operasyon fişi ile de kaydedilir. İthalat operasyon fişi, İthalat program bölümünde Hareketler menüsü altında yer alır. Yeni fiş eklemek ve var olan kayıtlar üzerinde yapılacak işlemler için ilgili menü seçenekleri kullanılır.

Ekle

Yeni bir ithalat operasyon fişi eklemek için kullanılır.

Değiştir

Fiş bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.

Çıkar

Fişi silmek için kullanılır.

İncele

Fiş bilgilerini incelemek için kullanılır.

İncele (Seri/Lot/Yerleşim Yeri Takipsiz)

Fişi, seri/lot/yerleşim bilgileri listelenmeden inceleme amaçlı kullanılır.

Bul

Fiş tarihi, numarası, GÇB numarası ve tarihi verilerek istenen fişi bulmak için kullanılır.

Kopyala

Fişi kopyalamak için kullanılır.

Dosyaya Ekle

Dosya aktarımı yapılarak tek bir dosya altında toplanan işlemlere yeni bir fatura eklemek için kullanılır. Kolay kullanım amaçlıdır.

Toplu Kayıt Çıkar

Seçilen kayıtları toplu olarak silmek için kullanılır.

İthalat Bilgileri Değiştir

İthalat bilgilerini değiştirmek için kullanılır.

Toplu İthalat Bilgilerini Değiştirİthalat bilgilerini toplu olarak değiştirmek için kullanılır. Dosyaya bağlı birden fazla ithalat operasyon fişi varsa, bu seçenek ile fişlerin birinde yapılan güncellemeler tüm fişlere yansıtılır.

Dosyaya Aktar

Aynı ithalat dosyasına ait olan işlemleri (faturaları) tek bir operasyon fişi altında toplamak için kullanılır. İşlemler "Sıra No" verilerek tek bir operasyon fişine dahil olarak listelenir.

İptal Et

Fişi iptal etmek için kullanılır.

Geri Al

İptal edilen fişi geri almak için kullanılır.

FF Uygula

Fiyat farkı uygulamak için kullanılır.

Toplu FF Uygula

Seçilen fişlere toplu olarak fiyat farkı uygulamak için kullanılır.

Muhasebeleştir

Seçilen fişi muhasebeleştirmek için kullanılır.

Toplu Muhasebeleştir

Seçilen ithalat operasyon fişlerini toplu olarak muhasebeleştirmek için kullanılır.

Toplu SMM Mahsubu Oluştur

SMM mahsuplarını toplu olarak oluşturmak için kullanılır.

İthalat Tarihçesi

İthalat tarihçesini izlemek için kullanılır.

İş Akış Tarihçesi

İthalat operasyon fişleri için İş Akış modülünde tanımlanan ve gerçekleştirilen görevlerin listelenmesi için kullanılır. Bilgi ve izleme amaçlıdır.

Kayıt Bilgisi

Fişin ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler.

Kayıt Sayısı

Kayıtlı fiş sayısını görüntüler.

Ek Bilgi Formları

Logo Object Designer ile ithalat operasyon fişleri için kullanıcı tarafından tanımlanan ek alanları görüntülemek için kullanılır.

Güncelle

İthalat fişleri listesini güncellemek için kullanılır.

Muhasebe Kodları

Seçilen fişe ait muhasebe kodlarını kaydetmek için kullanılır.

Ödeme İşlemleri

Fiş geneline ya da satırlarda yer alan mal ve hizmetlere ait tutarların ne zaman ve hangi ölçüde ödeneceğini görmek için kullanılır.

Borç Takip

Faturanın ait olduğu cari hesaba ait borç takip ve kapama işlemleri yapılır.

Yaz

Seçilen ithalat fişini yazdırmak için kullanılır.

Toplu Basım

Seçilen fişleri toplu olarak yazdırmak için kullanılır.

Gönder

Seçilen faturayı ilgili cari hesaba göndermek için kullanılır.

Toplu Gönder

Seçilen faturaları ilgili cari hesaplara toplu olarak göndermek için kullanılır.

Filtrele

İthalat fişleri listesini istenen özellikteki kayıtlarla görüntülemek için kullanılır.

Öndeğerlere Dön

İthalat fişleri listesini programda tanımlı ölçütlerde görüntülemek için kullanılır.

İrsaliye Parçala

İthalat sonucu girişi yapılan malın doğru miktarını operasyon fişine girmek için kullanılır.

Birime Göre Toplam Miktar

Fiş içerisinde girilmiş tüm satırların birim bazında toplamlarını listelemek için kullanılan seçenektir.

Maliyet Dağıtım FişleriMaliyet dağıtımında kullanılan fişlerin F9 menüsünde yer alır. Fişin kullanıldığı maliyet dağıtım fişine ulaşmak için kullanılır.