Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

View file
nameSY_j-HR_ERP_Muhasebe_Entegrasyonu.pdf
height250

HR ürünü ile ERP ürünleri arasında muhasebe entegrasyonu yapılmaktadır. Entegrasyon işlemi ile j-HR ürünündeki puantaj kartları muhasebeleştirilerek ERP ürününde muhasebe fişi oluşturulması sağlanır.
Entegrasyon işlemi yapılmadan önce ERP ürününün olduğu sunucuda j-HR ürününün açıldığı kontrol edilmelidir.
Image AddedImage Added
ERP ürününde yapılması gereken işlem adımları aşağıdaki gibidir:

    • ERP ürününde firma bazında "Bağlantı Ayarları" yapılmalı.

Ticari sisteme entegre olarak bağlantının sağlanabilmesi için, Sistem işletmeni/Yönetim/Firma detaylarında "Bağlantı Ayarları" sekmesindeki bilgilerin doldurulmuş olması gereklidir.
Bu bilgiler, j-HR ürünü baz alınarak tanımlanır.

AlanAçıklama

Sunucu Adresi

j-HR ürününe giriş bağlantı adresi

Kullanıcı Adı

j-HR ürününe giriş kullanıcı adı

Şifre

j-HR ürününe giriş yapan kullanıcı şifresi

Kurum No

j-HR ürünü Kurumlar alanındaki Kurum Kodu

Dönem No

j-HR ürününde çalışılan dönem numarası

IK Kurum Kodu

j-HR ürünü Bağlı Kurum Kodu


HR ürününe giriş sunucu adresi: j-HR kullanıcı kodu ve şifre bilgisi görseli aşağıdaki şekildedir:

Image AddedImage Added
j-HR Kurum No ve IK Kurum Kodu bilgisi görseli aşağıdaki şekildedir:
Image Added

ERP ürünü firma detaylar penceresi görseli aşağıdaki şekildedir:

Image Added

  • ERP firma tanımına işyeri eklenmeli.

j-HR ürünündeki işyeri tanımı, ERP ürününde firmaya bağlı işyeri tanımı ile aynıdır. Muhasebe entegrasyonu yapılabilmesi için, j-HR ürünündeki işyeri adı ile aynı olacak şekilde Tiger ürününde işyeri adı ile tanımlanır. j-HR ürününde işyeri adı Gebze ise, Tiger ürününde de işyeri adı Gebze olmalı.

HR işyeri tanımı görseli aşağıdaki şekildedir:

Image Added

ERP işyeri tanımı görseli aşağıdaki şekildedir:
Image Added

  • ERP ürününde Personel muhasebe kodları tanımlanmalı.

HR ürününde yapılan puantajların, ERP de hangi muhasebe hesaplarında muhasebeleştirilmesi isteniyorsa, Tiger ürününde Genel muhasebe/ Ana kayıtlar /Muhasebe bağlantı kodları penceresinde işyeri bazında Personel Muhasebe Kodları tanımlanır.

Image Added

  • ERP ürününde muhasebe entegrasyonu yapılır.

Tiger ürününde muhasebeleştirme işlemi ile j-HR ürününde eklenen puantajlara muhasebe fişi oluşturulur.
j-HR ürünü puantaj kartı görseli aşağıdaki şekildedir:

Image Added

Tiger ürünü muhasebeleştirme işlemi görseli aşağıdaki şekildedir:

Image Added

Image Added