Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Lojistik - Satış Bölümü'nde, "Kayıt/Stok" menüsünün altında yer alır. "Eski Seri No" ve "Yeni Seri No" alanları kullanılarak seri numaralarında değişiklik

...

yapılmasını sağlayan bölümdür.

...


Image Added


Seri Numarası Değişikliği Ekranı
Eski Seri No

Seri numarası değişikliği için eski seri numarasının girildiği alandır. Rehber butonu Image Added ile, seri numaraları arasından seçim yapılır.

Yeni Seri No

Seri numarası değişikliği için yeni seri numarasının girildiği alandır. Rehber butonu Image Added ile, seri numaraları arasından seçim yapılır.

Image Added

Girilen bilgilerin onaylanmasını sağlayan butondur.

Image Added

Girilen bilgilerden vazgeçilmesi halinde ekrandan çıkmak için kullanılan butondur.