Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Fatura Muhasebe özel parametrelerinin tanımlanması için "Özel Parametre Tanımlamaları" ekranı kullanılır. 

...

1- İşletme Bilançosunda Kar/Zarar Durumunun Raporda Görünmemesinin Sağlanması

Özel Parametre Tanımlamaları Ekranı
Grup KoduMUHASEBE
AnahtarBILANCO_KARZARAR_GORUNMESIN