Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

8- Alış Faturası ve Satış İrsaliyesinde Akıllı Grid Yapısının Kullanılmamasının Sağlanması

Özel Parametre Tanımlamaları Ekranı
Grup KoduGRID
AnahtarPERFORMANS
Değer1_2;1_3 (modül numarası_program numarası)


9- Fatura, İrsaliye, Sipariş, DAT ve Ambar Fiş Girişlerinde Gönderilen e-Postanın "Yeni Kayıt" veya "Düzeltme Kaydı" Başlığı İle Gönderilmesinin Sağlanması

Özel Parametre Tanımlamaları Ekranı
Grup KoduFATURA
AnahtarEPOSTA_KONU_DETAYLANDIRILSIN