Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Image Removed

START 3 ile satış, stok ve maliyet gibi kritik bütün işlemlerinizin takibini, kontrolünü ve analizlerini kolaylıkla yapabilirsiniz. İşlerinizde zaman tasarrufu sağlayacağınız gibi, işlerinizi kolayca takip edebilirsiniz.

Tek kullanıcılı, küçük ölçekli işletmelere ve şahıs firmalarına yönelik bir çözüm olan START, günlük işlemlerin daha etkin ve verimli bir şekilde izlenip yönetilmesini sağlar.

START 3 uygulamasında,

...

Info

Soldaki menü ağacından ilgili program bölümüne ait dokümanı seçebilirsiniz.