Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Image Added


Logo Bulut Uygulama Geliştirme Platformu, web tabanlı ve çoklu-kiracılı(multi-tenant) iş uygulamaları geliştirme platformudur. Platform hazır sunduğu ürün ve servisler ile uygulama geliştirme süresini ve maliyetlerini azaltmayı hedeflemektedir.

...