Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

GO 3 ile anlık stok durumu izlenerek, stok seviyeleri kontrol altına alınabilir. Stok maliyetleri ise artık çok daha belirgin bir şekilde takip edilir. Ayrıca, GO 3 ile stok kartları en ince detayına kadar görüntülenebilir, resim eklenebilir, birden fazla birim tanımlanabilirsiniz. Sınırsız sayıda barkod tanımlarken, ürünlere seri ve lot numarası da eklenebilir. Maliyetlendirme yönteminizi seçerek malzeme bazlı maliyet takip edilebilir.

Güncel Yasal Mevzuatlara Mevzuata Tam Uyumlu Çalışma

Yasal mevzuata Mevzuata tam uyumlu bir yapıda olan GO 3 ile tüm kayıtlar güven içerisinde yönetilir. GO 3 ile standart hesap planını otomatik olarak oluşturabilir, hiyerarşik yapıdaki ana hesap, alt hesaplar gibi hesapları istenildiği gibi tanımlanabilir. Diğer modüller ile tam entegre çalışan muhasebe modülü üzerindeki entegrasyon özelliği sayesinde belge tipine göre oluşturulan kayıt şablonları ile muhasebeleştirilen belgeler ve fişler otomatik olarak oluşturulabilir. Ayrıca her ay başında paylaşılması gereken BA-BS formları da elektronik ortamda hazırlanabilir, e-Beyanname özelliği ile vergilendirme dönemlerine hız kazandırılabilir.

...