Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Sadece Kullanılan İşlemleri İçeren Kişisel Masaüstü Kişisel Masaüstü Oluşturma

Program tarafından öndeğer masaüstü önerileri yapılır. Hazırlanan masaüstlerinden birisi seçilerek kullanımı kişiselleştirilebilme özelliği ile istenilen tüm bilgilere kolay ve hızlı bir şekilde erişmek mümkündür. Yeni menüler eklenebilir, silinebilir ve yapılan seçimler ilgili kullanıcı için otomatik olarak kaydedilir. En sık kullanılan işlemler kısayol olarak tanımlanabilir, gruplanabilir ve özel olarak oluşturulan masaüstlerinde toplanabilir.

...