Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Tip

İzlemek istediğiniz videoya kolayca ulaşmak için CTRL+F komutuyla gelen arama kutusunu kullanabilirsiniz.

Tiger 3 Tanıtım

Widget Connector
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=b62mQjm1jBM

Döviz kurlarının Merkez Bankasından aktarımı nasıl yapılır?

Widget Connector
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=eJcP28UsSVU&feature=youtu.behttps://www.youtube.com/watch?v=eJcP28UsSVU&feature=youtu.be

Onaylama İşleminde baskın gelecek onaylama nasıl seçilir?

Widget Connector
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=O0bl8SA7qPo&feature=youtu.be

Banka Fişleri Durumu Nasıl Belirlenir?

Widget Connector
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=D-nV46NnaD8&feature=youtu.be

Dağıtım emrinde farklı ambarlara ait satırlar üzerinden toplu irsaliyeleme nasıl yapılır?

Widget Connector
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=fLIBOodSMq0&feature=youtu.be

/fLIBOodSMq0

İndirim Kartlarında Belirlenen Malzemelerin İndirimden Ayrı Tutulması Nasıl Yapılır?

Widget Connector
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=mKfdl7vxLb8&feature=youtu.be

Skonsol 3 üzerinden elektronik belgelerin GİB'e gönderilmesi nasıl yapılır?

Widget Connector
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=TGDb3hOYUg0&feature=youtu.be

Logo Ürünlerinde Emanet Olarak İşaretli Faturaların İrsaliyeleri Nasıl Oluşturulur?

Widget Connector
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=RmtVFpQlfEU&feature=youtu.be

Logo Ürünlerinde GTIP ve CPA Kodlarının Aktarılması Nasıl Yapılır?

Widget Connector
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=5vl0cNxvkUM&feature=youtu.be

Logo ürünlerinde e-Müstahsil Makbuzunun Cloud Connect ile Gönderimi Nasıl Yapılır?

Widget Connector
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=VRI8uwUhVeo&feature=youtu.be

Logo Ürünlerinde Gönderimi Yapılmış e-İrsaliyelerin Parçalı Faturalandırma İşlemi Nasıl Yapılır?

Widget Connector
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=V2X4YTwH6ng&feature=youtu.be

Logo Ürünlerinde Kağıt Olarak Düzenlenen İrsaliyelerin Matbudan Türünde e-İrsaliyeye Dönüştürülmesi

Widget Connector
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=bS87StXakOs&feature=youtu.be

e-Serbest Meslek Makbuzu Süreçlerinde Cloud Connect Web Servis Entegrasyon Geliştirmesi

Widget Connector
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=ma8KiDMJrXE&feature=youtu.be

e-Arşiv Uygulamasında Günlük Kesilen Faturaların Toplamı 5.000 TL Tutarını Aştığında Uyarı Verilmesi

Widget Connector
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=ma8KiDMJrXE&feature=youtu.be

7194 Sayılı Kanun Kapsamında Binek Araç Alımları Amortisman Hesaplamasında Giderlerinin Kısıtlanması

Widget Connector
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=ynRlq2Ujjq0&feature=youtu.be
Ödeme Planının İşyeri ve Proje Bazlı Yapılması

Widget Connector
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=P2JchUIf6so&feature=youtu.be

Satış/Satınalma Siparişleri İçerisindeki Hizmet Satırları İçin Karşı Sipariş Oluşturma İşlemi

Widget Connector
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=lXANnF2t3BU&feature=youtu.beAzerbaycan Mevzuatı, Borç/Alacak Toplamları, Cari Hesap Ekstresi Raporlarına Standart Alan Ekleme

Widget Connector
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=nbO7yGI2lE8&feature=youtu.be

Kasa Kartlarında İşyeri Seçilebilmesi

Widget Connector
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=bkQ8VcwooDA&feature=youtu.be


Toplu Faturalama İşleminin Sevkiyat Adresine Göre Faturalanabilmesi

Widget Connector
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=eop0D2QyMzI&feature=youtu.be

e-Beyanname Geliştirmeleri

Widget Connector
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=bdp72BZIQY4&feature=youtu.be

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu KVKK Kapsamında Kişisel Verilerin Yönetimi Modülü Geliştirmeleri

Widget Connector
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=VoIY5TDUId8&feature=youtu.be

Kullanıcıların Programa Giriş Çıkış İşlemlerinin Loglanması ve Raporlanması

Widget Connector
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=Zw-pUIqXhkg
 Muhasebeleştirmede Hareket Özel Kodunun Mahsup Fişine Taşınması

Widget Connector
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=lSDHjawBRrcFiili Genel Gider Yüklemenin Malzeme Maliyetleri Üzerinden Yapılması

 

Widget Connector
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=xMH3wWWpAl4E-Devlet Süreçlerinde Fatura İptal Edildiğinde Bağlı İrsaliyenin İptal İşlemleri

Widget Connector
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=hYaMva8hsIY&feature=youtu.be


Logo Ürünlerinde Zincir Teslim Durumunda e-İrsaliye Düzenlenmesi

Widget Connector
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=Ru_-bzx5GKc&feature=youtu.be

Banka Kredileri Hesap Türüne Göre Nasıl Tanımlanır?

Widget Connector
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=mY958v2hpTA

Faaliyet Kiralama İşlemleri UFRS16 Standartlarına Göre Nasıl Yapılır?

Widget Connector
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=-0lhdb-0uT4

Banka Kredilerinde Yeniden Yapılandırılma Nasıl Yapılır?

Widget Connector
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=7jTBr775zI0

Banka Kredilerinde Erken ya da Geç Ödeme Nasıl Yapılır?

Widget Connector
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=6v6dW601eUE

Teminat Bordroları Risk Takibi İşlemleri Teminat Bitiş Tarihine Göre Nasıl Yapılır?

Widget Connector
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=AwXJk5ejr2I

 e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Olarak Düzenlenecek Hal Tipi Fatura Geliştirmesi

Widget Connector
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=ToJ7qw8AqSg

Navlun Sigorta Muhasebe Bağlantı Kodu Tanımı Yapılabilmesi

Widget Connector
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=YUrfSv2t7KU&feature=youtu.be

Bilanço Tablosu Raporlama Geliştirmesi

Widget Connector
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=CaVXqhpAp70&feature=youtu.be

Fatura Oluşturma Sırasında e-Arşiv Carileri İçin Online e-Fatura Mükellef Kontrol İşlemi Çalışması

Widget Connector
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=1z2x0IfbdRQ&feature=youtu.be

Değişiklik Tarihçesi

Widget Connector
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=hNU3L4AXOpg&feature=youtu.be

e-İrsaliye Geliştirmeleri

Widget Connector
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=gQ_I6BgqVH0&feature=youtu.be

7194 Sayılı Kanun Kapsamında Binek Araç Giderlerinin Kısıtlanması

Widget Connector
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=-u0F11d20io&feature=youtu.be

Kullanıcı Yetki Listesinin Matriks Yapıda Listelenmesi

Widget Connector
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=NuCHWru8Gaw&feature=youtu.be

Mikro Transit Düzenlemeleri

Widget Connector
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=Enl_CvhgdOA&feature=youtu.be

A4 Formatına Uygun Standart Tasarım Geliştirmeleri

Widget Connector
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=R5rq5qp-egU&feature=youtu.be

Rotatif Kredi Faiz Hesaplaması Yapılırken Vade Sonunun 3 Aylık Dönemler Dışında Hesaplanabilmesi

Widget Connector
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=hNQuzbc9-IA&feature=youtu.be

Cari Hesap Kartı Hızlı Erişim Penceresi

Widget Connector
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=AVbEgkKcyM0&feature=youtu.be

Satınalma Teklif Fişi Satırları Bazında Onaylama Yapılabilmesi

Widget Connector
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=DrXXFEMWKdE&feature=youtu.be

Kur Çalıştırılırken Bir Hata Oluştu Uyarı Mesajı

Widget Connector
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=HGYtis_pGuc&feature=youtu.be


Bu Firma E-Defter Uygulaması İçin Lisans Hakkına Sahip Değildir Uyarı Mesajı

Widget Connector
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=3mGTrKCnCo4&feature=youtu.beLisans Anahtarının Kullanımı Kısıtlanmıştır Uyarı Mesajı

Widget Connector
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=9NIYHWfEYxQ&feature=youtu.beMylogo'dan Günlük Döviz Kuru Aktarımı Nasıl Yapılır?

Widget Connector
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=Yd2IweU-pAo&feature=youtu.beÖdemeler Toplamı İle Belge Toplamı Uyuşmuyor Uyarı Mesajı

Widget Connector
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=r6_E9PSe4Jw&feature=youtu.beProgram Açılmadığında Yapılması Gereken İşlem Adımları

Widget Connector
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=M3W2ywF0Xek&feature=youtu.beCan not Connect Logo Server Uyarısı

Widget Connector
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=3z4frLmSh3E&feature=youtu.beInvalid Column Name Uyarı Mesajı

Widget Connector
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=QBZO_03IcOM&feature=youtu.beDbnetlib SQL Server Yok veya Erişim Engellendi Uyarı Mesajı

Widget Connector
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=uWqkBE8YD1E&feature=youtu.be