Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Lojistik - Satış Bölümü'nde, "Kayıt/Stok" menüsünün altında yer alır. Ürün Profil, Yapılandırma Kodu Tanımlama ve matris ekranda program tarafından yaratılan yapılandırma kodlarının, belli bir formül ve düzen içinde yaratılması için kullanılan bölümdür. Esnek Yapılandırma Kod Parametreleri ve Geçerli Stoklar olmak üzere iki sekmeden oluşur.


Anchor
Esnek Yapılandırma Kod Parametreleri
Esnek Yapılandırma Kod Parametreleri

Esnek Yapılandırma Kod ParametreleriEsnek Kodu Üretim Parametreleri Ekranı
Otomatik Üretim Kodu

Yapılan tanımlama için kod bilgisi girilen alandır. Yapılandırılan çeşitli stok grupları için farklı formüllerle birden fazla yapılandırma kodu üretme tanımı yapılabilir. Rehber butonu Image Modified ile, otomatik üretim kodlarına ulaşılır.

Sabit/DeğişkenOluşturulacak yapılandırma kodu başlangıç karakterinin, girilen sabit değerle başlaması istendiğinde "Sabit" seçeneğinin işaretlenmesi gerekir. Otomatik yapılandırma kodu başlangıcına, SQL cümlesinden dönen sonucun, karakter olarak aktarılması istendiğinde ise "Değişken" seçeneğinin işaretlenmesi gerekir.
Başlangıç NumarasıOtomatik yapılandırma kodunun, başlangıç karakterinden sonraki bölümde yer alacak sıra numarasının başlangıç değerini ifade eden alandır.
UzunlukOtomatik Yapılandırma kodunun kaç karakterden oluşacağının belirlendiği alandır.
AktifOtomatik üretim kodunun geçerli olup olmadığını ifade eden alandır. Program tarafından kod üretilirken, tanımlanan kod parametresinin dikkate alınmaması istendiğinde aktif seçeneğinin işaretlenmemesi gerekir.
Başlangıç Karakteri"Sabit" seçeneği işaretlendiğinde yapılandırma kodları, belirtilen sabit değer ile başlar." Değişken" seçeneği işaretlendiğinde ise başlangıç karakteri ekranına, bir SQL cümlesi yazılarak değişken bir şekilde başlangıç karakteri oluşturulması sağlanır.
İşletmelerde Ortak

Tanımlanan yapılandırma kodu parametrelerinin geçerli olacağı işletmenin seçildiği alandır. Rehber butonu Image Modified ile, işletme kodları arasından seçim yapılır.

Şubelerde Ortak

Tanımlanan yapılandırma kodu parametrelerinin geçerli olacağı şubenin seçildiği alandır. Rehber butonu Image Modified ile, şube kodları arasından seçim yapılır.

Hariç Tutulacak Şube Tanımlamaları

Tanımlanan yapılandırma kodu parametrelerinin birden fazla şubede geçerli, fakat tüm şubelerde geçerli olmaması istendiğinde kullanılır. Bu seçenek üzerinde fare ile bir kez tıklandığında, tanımlamaların geçerli olmayacağı şubelerin seçileceği ekran görüntülenir.

Girilen formüle uygun olarak oluşan ilk yapılandırma kodunun görüntülenmesi için kullanılan butondur.

Yukarıdaki ekranda verilen örnek test edildiğinde, yapılandırma kodu aşağıdaki şekilde görüntülenir.

Image Modified


Anchor
Geçerli Stoklar
Geçerli Stoklar

Geçerli Stoklar

Program tarafından üretilecek yapılandırma kodlarına ait tanımlanan formülün, hangi stoklar için geçerli olacağı "Geçerli Stoklar" sekmesinde belirlenir.

Image Removed


Image Added


Esnek Kodu Üretim Parametreleri
Giriş YöntemiGiriş yöntemi olarak "Kısıt Girişi" kullanıldığında, kısıt verilen stoklarda ilgili otomatik üretim kodu çalışır. "Çoklu Stok Seçimi" seçildiğinde ise ekrana grid gelir ve "Kayıtları Getir" butonuna tıklandığında gride esnek yapılandırmalı stoklar getirilir. Bu stoklar seçildikten sonra "Kaydet" butonuna tıklandığında, seçili stoklar için ilgili otomatik üretim kodunun çalışması sağlanır. İleri kısıt ile de, "Kayıt Getir" ile gride getirilecek stoklar filtrelenebilir.


Otomatik yapılandırma kodu oluşturulacağı zaman, ilgili stok için mevcut otomatik kod üretim tanımlarına bakılır. Birden fazla aktif kod üretme tanımı olması halinde, ilk bulunan tanıma göre kod üretilir.

Info
"Yapılandırma Başlangıç Numaraları" bölümünün kullanımı ile ilgili detaylı bilgi için; Stok → Ekler → Ek-3 (Esnek Yapılandırma Uygulaması)

...