Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Lojistik - Satış Bölümü'nde, "Kayıt/Stok" menüsünün altında yer alır. Hangi ürünün hangi özelliklere sahip olduğunun belirlenmesi amacıyla kullanılan bölümdür.

Info

Bu bölümün kullanılması için; "Özel Parametre Tanımlamaları" ekranında aşağıdaki tanımlamaların yapılması gerekir.

Özel Parametre Tanımlamaları Ekranı


Grup KoduSTOK
AnahtarURUN_YAPILANDIRMA_ESKIÜrün Yapılandırma Profili Ekranı
Stok Kodu

Yapılandırması yapılacak ürünün kodunun girildiği alandır. Alanın sağ tarafında bulunan rehber butonu ile "Stok Kartı Kayıtları" bölümünde "Esnek Yapılandır" seçeneği işaretli olan stoklar listelenir ve sadece bu stoklar için yapılandırma yapılır.

Sıra NoÜrüne tanımlanacak özelliğin sırasının belirlendiği alandır. Belirlenen özellik kodları, verilen sıra numarasına göre grid ekranda sıralanır. Bu alana 1'den başlamak üzere istenen (tam sayı) değer girilir. Aynı ürün içinde sıra numarası tekrar edemez.
Özellik Kodu

Ürünün sahip olduğu özelliğe ait kodun girildiği alandır. Bu alana girilecek özelliğin daha önceden "Özellik Tanımlamaları" sekmesinde tanımlanması gerekir. Rehber butonu ile, tanımlı özellik kodlarına ulaşılır.

...