Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info

Bu bölümün kullanılması için; "Özel Parametre Tanımlamaları" ekranında aşağıdaki tanımlamaların yapılması gerekir.

Özel Parametre Tanımlamaları Ekranı
Grup KoduSTOK
AnahtarURUN_PROFIL_ESKI


Anchor
Ürün Profil Tanımlamaları
Ürün Profil Tanımlamaları

...